Anmäl tekniska fel, störningar eller problemsituationer i Vero API

Med denna blankett kan du anmäla tekniska observationer eller störningar till supporten för Vero API.

Observationsblanketten är avsedd för programvaruutvecklare, som utvecklar gränssnittstjänster i sin programvara. Observationer som anmälts på blanketten tas upp för behandling vardagar kl. 8.00–16.15. Observationerna behandlas i snitt inom 3–5 arbetsdagar.

Om du så önskar, kan du också ge ditt företags FO-nummer. Ange FO-numret för det företag vars ärenden observationen gäller. Denna uppgift är inte obligatorisk, men utredningen av observationen påskyndas och underlättas då den lämnas.

Uppgifter som antecknats med asterisk (*) är obligatoriska.Välj det delområde i Vero API, vilket observationen eller problemet i första hand gäller: