Bibliotek och utbud på konnektorprodukter

Det går lättast att koppla servicejänsterna till autentiserings- och auktoriseringssystemet Katso med färdiga produktkomponenter. T.ex. Ubisecure Solutions erbjuder produktifierade lösningar för kopplingen av programservrar till Katso. Med färdiga produktkomponenter kan programmet kopplas till Katso tillförlitligt och snabbt.

Ett specifikt drag för Katso är att den är behörighetsbaserad, dvs. behörighetssökningen mellan servicetjänsten och Katso görs enligt SAML 2.0 AttributeQuery.

Konnektorprodukter

SAML meddelandeutbytet för autentiseringen mellan Katso och servicetjänsten sker med hjälp av SAML Service Provider-produkter av Ubisecure. Ytterligare sköter SAML Service Provider-produkter av Ubisecure även behörighetssökningen för servicetjänsten. Ubilogin SAML SP-produkter har enkla gränssnitt med vilka det är lätt att ta i bruk alla de tjänster som erbjuds av Katso.

Ubilogin SAML SP-produkter som är tillgängliga:

  • Ubilogin SAML SP for Java,
  • Ubilogin SAML SP for BEA WebLogic 9.x (SSPI integration),
  • Ubilogin SAML SP for .NET.

Med denna kombination har man redan integrerat flera program framgångsrikt till Katso. Ubisecures färdiga integrationskomponenter för autentiseringen underlättar avsevärt anslutningen av servicetjänster till Katso.

Ubisecures färdiga integrationskomponenter och konsulteringstjänster i anslutning till anslutningen kan man beställa separat hos bl.a. CGI (support.katve.fi(at)cgi.com).

Komponenter för behörighetssökningar i Katso

Katso Attribute Query - .NET, med hjälp av denna komponent får man sökrutinerna för Katso-behörigheterna nativt till underlaget Microsoft .NET 2.0.