Katso-autentisering - information för utvecklare

Om webbtjänsten Katso bestäms i lagen 571/2016.

De som vill börja anlita Katso-autentisering i sin servicetjänst måste ha tillstånd från Katso-tjänstens upprätthållare (Befolkningsregistercentralen) innan de kan ta Katso-autentiseringen i bruk i servicetjänsten. Tjänsteleverantören är CGI Suomi Oy.

Support till utvecklarna av servicetjänster:

  • support.katve.fi(at)cgi.com
  • jl.tunnistustiimi(at)vero.fi

Aktörer som bygger upp servicetjänster eller programvaror för anmälningar vid byggande kan inte koppla Katso-autentisering till tjänster som används via gränssnittet Web Services (ApiTaMo) i webbtjänsten Ilmoitin.fi. För mer information ta kontakt per e-post tamo.tk(at)vero.fi.

Anvisningar