Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens etiska principer för artificiell intelligens

Vi vill använda artificiell intelligens på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Därför har vi skapat etiska principer för hur vi ska använda artificiell intelligens.

Artificiell intelligens (AI) hjälper oss att nå våra strategiska mål: att säkra inflödet av skatteintäkter, verkställa en rättvis beskattning och erbjuda en positiv kundupplevelse.

Genom att utnyttja AI kan vi bli effektivare och erbjuda kunderna bättre service. När AI tar hand om en del av arbetet kan handläggarna koncentrera sig på fall som kräver en människas kunnande. Tack vare AI blir verkställandet av beskattningen snabbare och effektivare. Samtidigt minskar risken för mänskliga misstag.

Användningen av AI vid beskattningen styrs av de allmänna principerna för verkställande av beskattning, vilka baserar sig på förvaltningslagen och lagen om beskattningsförfarande.

Skatteförvaltningen kan använda sig av AI-lösningar för olika ändamål. Vi beslutar från fall till fall om en AI-lösning självständigt ska fatta ett beslut eller ge beslutsförslag till en handläggare.

Våra AI-lösningar utnyttjar endast tillförlitliga data

 • Vi vet och förstår hur våra AI-lösningar fungerar. Vi känner i detalj till deras funktionsprinciper.
 • Vi överför data till en AI-lösning först när vi är säkra på att ifrågavarande data håller en hög kvalitet och lämpar sig för ändamålet. Vi följer också kontinuerligt upp detta vid användningen av data.
 • Om data eller algoritmerna innehåller fel eller snedvridningar, korrigerar vi dem så snart som möjligt.

Det är alltid en människa som ansvarar för AI:s funktion

 • En artificiell intelligens kan lära sig själv eller så kan en människa lära den. Lärande AI-lösningar övervakas av människor.
 • En handläggare kan avvika från AI:s förslag.
 • AI får fatta beslut endast om de olika faserna i beslutsfattandet kan utredas, tolkas och motiveras i efterhand.
 • Vi har utsett ansvariga för vår AI-verksamhet. De kan kontaktas i alla frågor som gäller artificiell intelligens.

AI används i enlighet med lagar och bestämmelser

 • Vi utvärderar och följer upp användningen av AI kontinuerligt och ingriper omedelbart vid avvikelser.
 • Användningen av AI äventyrar inte beskattningsuppgifternas sekretess eller kundernas dataskydd.
 • AI äventyrar inte heller rättsskyddet för kunden eller den handläggare som ansvarar för beslutet.
 • Vi väljer våra samarbetspartner omsorgsfullt och ansvarsfullt och ansvarar för hela underleverantörskedjans arbete.
 • Vi väljer och testar AI-lösningarna enligt samma säkerhetsprinciper som våra övriga produktionssystem.

Vi deltar i samhällsdebatten om en ansvarsfull och etisk användning av AI

 • Vi bidrar till att den AI-teknik och de internationella förfaranden som införs i Finland är etiskt hållbara. Vi medverkar också vid lagstiftningsändringar.
 • Vi informerar öppet om vilka uppgifter vi använder AI för.
Sidan har senast uppdaterats 16.4.2019