Kompetensen

Skatteförvaltningen är en organisation som har förmåga att förnya sig och som planmässigt stärker personalens yrkeskunskap och kompetens. Vi stödjer personalutbildning så att alla arbetstagare säkert har tillräckliga kunskaper för sitt eget arbete. Karriärplaneringen för Skatteförvaltningens anställda har fast anknytning till framtidens kompetens och organisationens utvecklingsbehov. Vi vill ha yrkeskunniga anställda som genom att utveckla sig själva utvecklar hela Skatteförvaltningens verksamhet.

I Skatteförvaltningen stödjer man studier enligt enhetliga spelregler. Stödet förutsätter att studierna anknyter till de anställdas nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Utgångspunkten för att söka sig till studier är att en personlig utvecklingsplan har sammanställts under utvecklingssamtalet med chefen.

Största delen av utbildningen är intern utbildning, men kompetensen kan utvecklas också genom lärande i arbete eller exempelvis genom arbetsrotation antingen inom Skatteförvaltningen eller utanför denna.