Avlöning

I Skatteförvaltningens avlöningssystem grundar sig lönerna på uppgifternas svårighet och personlig prestation.

Skatteförvaltningens arbetsuppgifter har indelats i sexton olika svårighetsklasser. På basis av uppgiftens kravnivå betalas arbetsrelaterad lön. Dessutom är det möjligt att få personligt lönepåslag, som grundar sig på arbetsprestationen. Det uppgår till högst 48 procent av den arbetsrelaterade lönen.

Personlig prestation behandlas i samband med årliga utvecklingssamtal mellan den anställde och chefen. I samband med värderingen behandlas arbetstagarens effektivitet och arbetets kvalitet, interaktionsfärdigheter, uppgiftens omfattning eller alternativt speciellt kunnande samt hur aktivt och utvecklingsinriktat förhållande till arbetet är.

Arbetsrelaterade löner

Kravnivå Arbetsrelaterad lön €/mån
02 1914,78
03 1987,89
04 2072,08
05 2172,16
06 2292,90
07 2440,50
08 2616,96
09 2824,13
10 3064,68
11 3355,79
12 3711,69
13 4136,02
14 4615,99
15 5154,71
16 5763,97