Arbetsgivarlöfte

Skatteförvaltningens arbetsgivarlöfte består av tre delar.

1. I Skatteförvaltningen håller du en nyckelposition och är med där det händer: ditt arbete syns och har en omfattande verkan.

I vardagen betyder löftet att:

  • Ditt arbete stöder det finska samhällets bärande konstruktioner.
  • Vi uppmuntrar dig att utveckla dig i ditt arbete: du har en möjlighet till mångsidig utbildning och du kan bygga upp internationella nätverk.

2. I Skatteförvaltningen arbetar du i en modern serviceorganisation med fokus på framtiden.

I vardagen betyder löftet att:

  • Vår verksamhetskultur kommer till genom våra gärningar: våra anställda deltar, diskuterar och hittar lösningar i insynsfull samverkan med de andra. Då får man en känsla av att man gjort väl ifrån sig, att man mår bra som anställd och att också kunderna är nöjda.  
  • Vi utvecklar moderna lokal- och datatekniska lösningar som betjänar en dynamisk organisation.

3. Skatteförvaltningen litar på dig och betraktar dig som en uppskattad medlem av arbetsgemenskapen.

I vardagen betyder löftet att:

  • Cheferna är rättvisa, inspirerande och uppmuntrar dig att handla efter egen bedömning.
  • I arbetsgemenskapen respekterar vi varandras sakkunskap och hjälper varandra till framgång. Var och en av oss bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat i den dagliga samverkan.
  • Framgång och även misslyckanden ger oss en möjlighet att lära oss.
  • En tillitsfull verksamhetskultur gör att vi kan utveckla våra arbetssätt i en riktning som är mindre beroende av tid och plats.

Skatteförvaltningens arbetsgivarlöfte, strategi, värden och uppfattningen om staten som arbetsgivare är sammanhängande; tillsammans visar de oss den väg som vi vill ta.