Personkundernas offentliga uppgifter

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2020 blir offentliga i november 2021.

 Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är 

  • personens namn och födelseår samt landskap 
  • den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen 
  • den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen 
  • inkomstskatten 
  • kommunalskatten 
  • det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter 
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar 
  • det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatten eller skatteåterbäringen 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Om beskattningen senare ändras exempelvis till följd av ändringssökande eller rättelse är ändringarna inte offentliga. 

Offentliga uppgifter finns inte på skatt.fi

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Om Skatteförvaltningen publicerade uppgifterna på internet, skulle det betyda att hela förteckningen över offentliga uppgifter utlämnas till alla som använder internet. Lagen begränsar hur personuppgifter lämnas ut och att lämna ut uppgifter i en så här stor skala är inte möjligt. Därför kan man läsa uppgifterna elektroniskt endast på Skatteförvaltningens kontor. 

Offentliga uppgifter är tillgängliga på kundterminaler och per telefon

Kunder kan fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter per telefon: 

  • Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 002 (finska) och 029 497 003 (svenska). 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är tillgängliga på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. På grund av coronavirussituationen uppmuntrar vi alla att undvika besök på skattebyrån.

Kundterminalerna är tillgängliga under kontorens öppettider. Öppettiderna för en del skattebyråer har ändrats och förkortats på grund av coronasituationen.

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna. Om det inte är absolut nödvändigt att göra sökningar i uppgifterna på kundterminalerna genast lönar det sig att flytta det till en senare tidpunkt.  

Personkundernas uppgifter kan sökas med landskapet, personens namn och födelseår. De obligatoriska sökvillkoren är skatteåret, landskapet och de tre första bokstäverna i efternamnet. 

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som ett pappersutdrag eller en utskrift. Utdraget kostar 15 euro. 

Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna 

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga enligt lagen. Detta innebär att Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att lägga fram alla offentliga beskattningsuppgifter om skattskyldiga och lämna uppgifter om dessa. Skatteförvaltningen kan alltså inte ta bort uppgifterna om en enskild kund från de offentliga uppgifterna. 

Kunden har rätt att invända mot att hens uppgifter lämnas ut till massmedier 

Skatteförvaltningen lämnar årligen ut offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om personer i elektroniskt format till massmedier för journalistiska ändamål. Kunden har med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen rätt att invända mot att hens uppgifter lämnas ut för detta ändamål. 

Mer information: