Fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter

Fastighetsbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2020 blir offentliga i november 2021.

Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter är

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens kalkylerade fastighetsskatt
  • den fastighetsskattskyldiges namn

Fastighetsbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Om beskattningen senare ändras exempelvis till följd av ändringssökande eller rättelse är ändringarna inte offentliga.

Att läsa de offentliga uppgifterna och begära dem per telefon

De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är tillgängliga på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under kontorens öppettider.

Fastighetsuppgifter kan sökas med fastighetsbeteckningen eller det outbrutna området. Det obligatoriska sökvillkoret är minst de tre första numren i fastighetsbeteckningen. Fastigheters ägaruppgifter kan sökas i Lantmäteriverkets informationstjänst.

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som ett pappersutdrag eller en utskrift. Utdraget kostar 15 euro.

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna.

Kunder kan fråga efter offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter även per telefon:

  • Fastighetsbeskattningens offentliga uppgifter: 029 497 020 (finska) och 029 497 021 (svenska). 

Mer information: