Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Fastighetsskattedeklarationerna är nu i MinSkatt – det finns 16 miljoner euro i obetalade skatter för i fjol

Skatteförvaltningens meddelande, 16.3.2022

Fastighetsbeskattningsbesluten finns nu i MinSkatt. Samtidigt med kontrollen av deklarationen är det på sin plats att beställa en e-faktura på skatten för att undvika att glömma förfallodagarna.

Överinspektör Jukka Backlund på Skatteförvaltningen påminner att det alltid är skäl att granska fastighetsbeskattningsbeslutet. Om uppgifterna stämmer behöver kunden inte göra någonting. Företags- och organisationskunder ska anmäla ändringar till Skatteförvaltningen senast den 2 maj och det utsatta datumet för privatpersoner är den 10 maj.

Backlund uppmanar fastighetsägare att anmäla eventuella ändringar senast på den utsatta dagen.

– Om ändringarna inte anges på fastighetsskattedeklarationen är alternativet att söka ändring efteråt, vilket är en långsam process. Varje år blir ändringarna för tusentals fastighetsägare ogjorda före den utsatta dagen, säger Backlund.

Nästan en fjärdedel betalar för sent

De flesta fastighetsägare har förfallodagarna i augusti och oktober eller i september och november. Det finns två betalningsrater om fastighetsskattebeloppet är 170 euro eller mer. Med tanke på de kommande förfallodagarna lönar det sig att börja använda e-fakturor, tipsar Jukka Backlund.

I fjol betalade nästan en fjärdedel av fastighetsägarna (över 500 000 kunder) sin fastighetsskatt för sent, och en procent betalade inte alls skatten. År 2021 blev 16 miljoner euro i fastighetsskatt obetalad.

– Det lönar sig att beställa Skatteförvaltningens e-faktura i den egna nätbanken nu när detta är aktuellt. E-fakturan ska beställas senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Då kommer e-fakturan till nätbanken cirka två veckor före förfallodagen.

Dröjsmålsräntan på en obetalad skatt börjar löpa genast efter förfallodagen, påminner Backlund.

Ändring av sommarstugan till stadigvarande bostad ska anmälas

Det lönar sig att kontrollera fastighetens uppgifter särskilt noggrant om det har gjorts ombyggnader av en byggnad på fastigheten eller om byggnadens användningsändamål har ändrats.

– Om omfattande ombyggnader har gjorts på fastigheten, såsom att det har lagts till vattenledning, avlopp eller maskinell luftkonditionering, ska de anmälas. Också när användningsändamålet med byggnaden har ändrats, till exempel sommarstugan har ändrats till stadigvarande bostad, ska ändringarna anges på fastighetsskattedeklarationen, råder Backlund.

Av alla 2,2 miljoner fastighetsägare gjorde totalt 70 000 ändringar på sin fastighetsskattedeklaration år 2021. Enligt Backlund gällde de flesta ändringar just byggnadernas egenskaper.

Fakta om fastighetsskatt

  • Fastighetsskatten beräknas enligt fastighetens värde. Fastighetens värde grundar sig på marken och på de byggnader som finns på den.
  • Värdet på byggnaderna grundar sig på egenskaperna, såsom ytan, kvaliteten och utrustningsnivån, åldern och färdighetsgraden.
  • Markens användningsändamål påverkar fastighetsskatten. Om det på fastigheten till exempel har röjts upp åker eller planterats skog ska den yta som används till olika användningsändamål och ändringar i ändamålet anges på fastighetsskattedeklarationen.
  • I år betalar något under 2,2 miljoner fastighetsägare fastighetsskatt.