Över 400 000 personer har inte betalat sin fastighetsskatt – Skatteförvaltningen uppmanar att undvika de ursprungliga betalningsblanketterna

Skatteförvaltningens meddelande, 15.8.2022

Cirka 410 000 personer lät bli att betala den första betalningsraten för fastighetsskatten i augusti. Sammanlagt uppgår den obetalda fastighetsskatten till 71 miljoner euro. Skatteförvaltningen uppmanar dem som betalar för sent att kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt, så att även dröjsmålsräntan för fastighetsskatten betalas.

För största delen av fastighetsägarna var förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten måndagen den 8 augusti, men för många är fastighetsskatten ändå obetald.
– Många glömmer bort att betala fastighetsskatten i tid – eventuellt för att betalningsdagen för en del infaller under semestern och delvis för att fastighetsbeskattningsbesluten inklusive giroblanketterna skickas redan på våren. Det lönar sig att betala bort obetalda skatter genast, berättar överinspektör Irene Laine.

Dröjsmålsräntan börjar löpa på en obetald skatt genast på dagen efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan är 7 procent.

Totalt 1,9 miljoner kunder hade förfallodag för fastighetsskatten i augusti. Sammanlagt handlade det om 352 miljoner euro i skatt.

Fastighetsskatten kvittas inte automatiskt mot skatteåterbäringar

En del av kunderna tror att Skatteförvaltningen automatiskt använder skatteåterbäringen för att betala fastighetsskatten. Det stämmer inte alltid.
– Även om man kommer att få skatteåterbäringar måste fastighetsskatten betalas separat för att undvika dröjsmålsräntan. Om fastighetsägarens personliga beskattning ännu inte har slutförts och fastighetsskatten fortfarande inte har betalats, avdras den obetalda fastighetsskatten och dröjsmålsräntan från skatteåterbäringen innan den betalas ut, förklarar Laine.

Betalningsuppgifterna ska kontrolleras i MinSkatt om man betalar för sent

Om man betalar fastighetsskatten för sent lönar det sig inte att använda uppgifterna på de ursprungliga giroblanketterna vid betalning. De aktuella betalningsuppgifterna kan kontrolleras i MinSkatt.
– En skatt som betalas med den ursprungliga giroblanketten kommer visserligen fram, men i den ingår inte dröjsmålsräntan för försenad betalning. När uppgifterna kontrolleras i MinSkatt kan man betala hela beloppet inklusive räntan på en gång, berättar Laine.

En e-faktura hjälper att komma ihåg

Förfallodagarna för fastighetsskatterna infaller vid olika tidpunkter för olika personer. För de flesta fastighetsägarna infaller förfallodagarna för fastighetsskatten i augusti och oktober eller i september och november. Om fastighetsskattebeloppet är 170 euro eller mer delas betalningen upp i två betalningsrater.

Med tanke på kommande förfallodagar lönar det sig att beställa en e-faktura i sin egen nätbank.
– Det lönar sig att beställa en e-faktura senast tre veckor före fastighetsskatten förfaller till betalning. Då kommer e-fakturan till nätbanken cirka två veckor före förfallodagen. Personer för vilka förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten infaller i september eller senare hinner ännu beställa en e-faktura, säger Laine.

Om den ekonomiska situationen är svår kan man ansöka om betalningsarrangemang

Om det känns ekonomiskt svårt att betala fastighetsskatten går det att komma överens om betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen.

Betalningsarrangemang kan sökas i MinSkatt om betalningssvårigheterna är tillfälliga, personen har skött sina tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen och inte har några skulder i utsökning.

Cirka 2,2 miljoner fastighetsägare betalar fastighetsskatt i år. I fjol flöt det inte totalt 2 miljarder euro i fastighetsskatt och detta utgjorde sammanlagt 2,6 procent av alla skatter som Skatteförvaltningen samlade in.

Ytterligare information om ämnet:

Sidan har senast uppdaterats 15.8.2022