Uppgiften om skattesatsen för allt fler överförs automatiskt till arbetsgivaren – Skatteförvaltningens gränssnitt har redan använts över en miljon gånger

Skatteförvaltningens meddelande, 12.2.2021

Arbetsgivarna har kontrollerat den gällande skattesatsen för sina arbetstagare via Skatteförvaltningens nya gränssnitt redan nästan 400 000 gånger. Det går att överföra uppgifter via Skatteförvaltningens gränssnitt (API) direkt från kundens program till Skatteförvaltningens program och tvärtom.

Det är smidigt och automatiserat att sköta skatteärenden med hjälp av gränssnitten. När företagskundens ekonomi- och löneadministrationsprogram är i direkt kontakt med Skatteförvaltningen via gränssnittet behöver företaget som lämnar en deklaration eller anmälan inte separat logga in i MinSkatt för att göra och skicka den.

Med hjälp av gränssnitten går det också att utnyttja uppgifterna tvärtom, till exempel ett företag eller en bokföringsbyrå kan kontrollera betalnings- och återbäringsläget i realtid i Skatteförvaltningens system.

– Arbetet med att utveckla gränssnitten stöder Skatteförvaltningens mål för att få beskattningen att smidigt smälta samman med kundernas vardag. Via gränssnitten förmedlas uppgifterna snabbt och i rätt form till våra system och kunder, säger Sauli Kukkonen som koordinerar arbetet med att utveckla gränssnitten på Skatteförvaltningen.

Gränssnitten har använts över en miljon gånger

Skatteförvaltningen har under de senaste månaderna tagit i bruk flera gränssnitt. Utöver uppgifter om skattesatser överförs uppgifter om bland annat överlåtelse- och bilbeskattningen mellan kundernas och Skatteförvaltningens program.

Graf: Användningen av Skatteförvaltningens gränssnitt

Ett gränssnitt öppnades den 16 december 2020 via vilket arbetsgivaren på löneutbetalningsdagen kan söka den gällande skattesatsen för respektive arbetstagare. Detta gränssnitt har snabbt börjat användas flitigt. I och med gränssnittet behöver arbetstagaren inte separat lämna skattekortet till arbetsgivaren när skattesatsen ändras.

Graf: Så här många gånger har gränssnittet Förskottsinnehållningsuppgifter till betale använts

Gränssnitten tas i bruk via programvaruleverantören

För att använda gränssnitten i ett ekonomi- eller löneadministrationsprogram ska det skapas förbindelser till Skatteförvaltningens gränssnitt.

– I praktiken lönar det sig för företaget eller exempelvis en bokföringsbyrå att kontakta leverantören av den programvara som företaget använder, säger Kukkonen.

Mer information:

Information om gränssnitt –skatt.fi
Anvisningar till programvaruhus: Vero API – skatt.fi