Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Nästa år förbättras hushållsavdraget helt klart bland annat för dem som köper vårdarbete och avstår från oljeuppvärmning

Skatteförvaltningens meddelande, 21.12.2021

Maximibeloppet av hushållsavdraget stiger till 3 500 euro år 2022. Hushållsavdraget för grundrenoveringar förblir dock oförändrat.

År 2022 kan hushållsavdrag beviljas till ett belopp på högst 3 500 euro för dem som låter utföra antingen hushålls-, omsorgs- och vårdarbete eller avstår från oljeuppvärmning. För dessa arbetens del går det att få 60 procent i skatteavdrag av det arbete som berättigar till avdraget, om arbetet köps av ett företag.

-        Det är fråga om en betydande ändring eftersom det tidigare har varit möjligt att få 40 procent av arbetets andel och högst 2 250 euro i hushållsavdrag. Till exempel makar som låter utföra mycket sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och årligen får fulla avdrag betalar nästa år 2 500 euro mindre i skatt än tidigare, säger överinspektör Petri Manninen från Skatteförvaltningen.

Höjningarna av hushållsavdraget är tidsbestämda. Det högre hushållsavdraget för hushålls-, omsorgs- och vårdarbete är giltigt åren 2022–2023 och för avstående från oljevärme åren 2022–2027.

-        Lagstadgarna vill utreda om en höjning av det maximala beloppet av hushållsavdraget påverkar sysselsättningen i fråga om hushålls-, omsorgs- och vårdarbete. Med det höjda hushållsavdraget för avstående från oljeuppvärmning uppmuntras människor däremot att övergå till ett klimatvänligare uppvärmningssystem, säger Manninen.

Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro, såsom tidigare.

Hushållsavdraget minskar beloppet av den skatt som ska betalas, inte beloppet av den beskattningsbara inkomsten så som många andra skatteavdrag.

Hushållsavdraget förblir oförändrat för övriga renoveringar

I fråga om andra renoveringar än avstående från oljeuppvärmning förblir hushållsavdraget oförändrat. Om renoveringsarbete köps av ett företag går det att få 40 procent i hushållsavdrag av det renoveringsarbete som berättigar till avdraget, dock högst 2 250 euro.

Vid köp av till exempel både hemstädning och renovering nästa år, kan 40 procent och högst 2 250 euro dras av för renoveringsarbetet, medan 60 procent och högst 3 500 euro kan dras av från arbetsersättningen för hemstädningen.

-        Allt som allt kan det maximala beloppet av hushållsavdraget alltså vara 3 500 euro, men av detta kan andelen av renoveringsarbete utgöra högst 2 250 euro, säger Manninen.

Vid uppskattningen av hushållsavdragsbeloppet för 2022 lönar det sig att använda räknaren.

Hushållsavdragets popularitet sjönk år 2020

Hushållsavdraget är ett av de mest använda skatteavdragen. År 2020 beviljades 386 miljoner euro i hushållsavdrag. Beloppet var 19 procent mindre än 2019.

Bakgrunden till sänkningen är följande lagändringar: År 2020 sjönk hushållsavdragets maximibelopp från 2 400 till 2 250 euro. Samtidigt sjönk avdragsprocenten från 50 till 40 procent av de arbetsersättningar som berättigar hushållsavdrag.

Exempel:

År 2022 låter Janne utföra en renovering av bastu och badrum där arbetets andel är 10 000 euro. Han byter också oljeuppvärmningen till ett annat uppvärmningssystem. Arbetets andel av bytet av uppvärmningssystem är 5 000 euro. Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro.

Avdragsprocent för renoveringskostnaderna är 40 procent och maximibeloppet 2 500 euro.

Avdragsprocenten i fråga om avstående från oljeuppvärmning är 60 procent och maximibeloppet 3 500 euro.

Först räknar vi ut avdraget för renoveringskostnaderna: 10 000 x 40 % = 4 000

Av produkten subtraherar vi självrisken -100 euro, varefter 3 900 euro blir kvar.

Maximibeloppet av avdraget för renoveringskostnader är dock 2 250 euro.

Sedan räknar vi ut avdraget för avstående från oljeuppvärmning: 5 000 x 60 % = 3 000

När 2 250 euro av avdraget har använts för renoveringen är avdraget för avstående från oljeuppvärmningen högst 1 250 euro (3 500 euro – 2 250 euro).

Janne får sammanlagt 3 500 euro (2 250 + 1 250) i hushållsavdrag.

 

FAKTA: Hushållsavdrag för 2022

  • År 2022 är hushållsavdragets maximibelopp 3 500 euro för arbetsersättningar för hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete eller för byte av oljeuppvärmning till ett annat uppvärmningssystem.
  • För hushålls-, omsorgs- och vårdarbete och avstående från oljevärmning kan du dra av 60 procent av arbetets andel om du låter ett företag utföra arbetet. Om du anställer en person för arbetet kan du dra av 30 procent av lönen och arbetsgivarens bikostnader.
  • Hushållsavdraget för renoveringsarbete är högst 2 250 euro. Om du köper renoveringsarbetet av ett företag kan du dra av 40 procent av arbetets andel. Om du anställer en person för renoveringen kan du dra av 15 procent av lönen och arbetsgivarens bikostnader.
  • Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro.

Läs mer:

Ändringar i hushållsavdrag 2022

Inkomstskattestatistiken för 2020: Färre ansökningar om hushållsavdrag under coronaåret än året innan, även antalet sökanden minskade