Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Inkomstskattestatistiken för 2020: Beloppet av sökta hushållsavdrag var mindre under coronaåret än året innan, även antalet sökanden minskade

Skatteförvaltningens meddelande, 9.12.2021

Beloppet av hushållsavdrag som Skatteförvaltningen beviljade år 2020 var 19 procent (90 miljoner euro) mindre än år 2019. Det beviljades hushållsavdrag för ett totalbelopp på 386 miljoner euro år 2020 medan avdragsbeloppet år 2019 var 476 miljoner euro.

– Sänkningen beror främst på att maximibeloppet av det ansökta hushållsavdraget och den procentuella andel som kan avdras av arbetets andel minskade vid ingången av 2020, berättar överinspektör Matti Luokkanen på Skatteförvaltningen.

Hushållsavdraget var högst 2 400 euro år 2019. År 2020 var avdragets maximibelopp 2 250 euro. Hushållsavdrag beviljas endast för arbetets andel. Det går till exempel inte att få avdrag för materialkostnader som hänför sig till renoveringsarbete. År 2020 sjönk den avdragbara andelen från 50 till 40 procent.

Hushållsavdraget är en skattelättnad som minskar beloppet av den skatt som ska betalas. Hushållsavdrag kan ansökas vid inköp av till exempel städning, barnpassning eller renoveringsarbete till sitt hem. Hushållsavdrag beviljas också för arbete som utförts i en fritidsbostad.

Hushållsavdrag och kostnader som berättigar till avdraget, €

Hushållsavdragen minskade särskilt hos personer med mindre inkomster än 30 000 euro om året

Särskilt bland lågavlönade minskade ansökningarna om hushållsavdrag år 2020 jämfört med 2019. Av de personer vars skattepliktiga inkomster understeg 30 000 euro under året ansökte 12 procent färre om hushållsavdrag. Också de vars skattepliktiga inkomster var mellan 30 000 och 50 000 euro sökte hushållsavdrag mer sällan än året innan. Av dem som tjänade mer än 50 000 euro använde däremot flera hushållsavdraget än under det föregående året.

– I de övre inkomstklasserna har användningen av hushållsavdraget varit vanligare och också ökat mer än i de lägre inkomstklasserna, berättar Luokkanen.

Den kvantitativa ökningen av hushållsavdragssökanden var störst bland dem som tjänar 30 000–40 000 euro i skattepliktiga inkomster. Av dem ansökte totalt 77 000 (9,7% av alla som hör till inkomstklassen) personer om hushållsavdrag. Samma inkomstklass hade till antalet mest hushållsavdragssökanden också under det föregående året.

Jämfört med alla personer i samma inkomstklass använder högavlönade (mer än 200 000 euro i skattepliktiga inkomster om året) hushållsavdraget mest. Minst var annan av dem som tjänade mer än 200 000 euro under året ansökte om hushållsavdrag.

Största delen av hushållsavdragen till 50–69-åringar

Av alla åldersgrupper ansökte 50–69-åringar mest om hushållsavdrag. Beloppet av de hushållsavdrag som de ansökt om var 161,6 miljoner euro, vilket är 42 procent av alla ansökta hushållsavdrag.

– När detta betraktas enligt belopp använder 50–69-åringar hushållsavdraget framför allt till underhåll och renovering. De som är 40–49 år använder å sin sida hushållsavdraget till hushållsarbete, såsom städning. Äldre människor köper vård- och omsorgsarbete och använder hushållsavdraget till det, berättar Luokkanen.


Mer information:
Skatteförvaltningens statistikdatabas
Hushållsavdrag

Övriga meddelanden om skattestatistikdagen:

De som tjänar mindre än 40 000 om året led mest av coronaåret, lönesumman ökade mest hos dem som tjänar mer än 40 000

Löneinkomsterna ökade i endast tre landskap, av kommunerna samlade Grankulla in mest kommunalskatt per kommuninvånare

Över 400 000 distansarbetare sökte avdrag för arbetsrum, mer än fyra gånger fler gjorde avdraget än 2019