Företagens betalningssvårigheter: största delen av de företag som ansökt om förlängd betalningstid har följt betalningsplanen

Skatteförvaltningens meddelande, 8.2.2021

I fjol har företagen klarat sina skattebetalningsarrangemang lika bra som före coronan. Skatteförvaltningen har publicerat sådan statistik för massmedier och intressentgrupper som anknyter till svårigheter med skattebetalningen. Statistiken är tillgänglig på vero.fi/koronatilastot*.

Skatteförvaltningens statistik förebådar tills vidare ingen stark tillväxt av antalet konkurser

– Situationen kan dock förändras. Så länge företaget kan följa det skattebetalningsarrangemang som det kommit överens om med Skatteförvaltningen är situationen under kontroll. Om betalningsarrangemangen förfaller ökar risken för att företaget försätts i konkurs, säger överinspektör Timo Helin på Skatteförvaltningen.

I januari var den skatteskuld som ingick i betalningsarrangemangen totalt 915 miljoner euro. I januari 2020 var den totala skatteskulden som ingick i betalningsarrangemangen 168 miljoner euro.

Från och med ingången av februari har det varit lättare för Skatteförvaltningen att ansöka om att företag försätts i konkurs eftersom den tillfälliga konkurslagen upphörde att gälla. För tillfället har företagen 30 dagar på sig att få skatteärendena i ordning efter att företaget har fått en betalningsuppmaning med konkurshot. Skatteförvaltningen skickar dock inte automatiskt en konkursansökan till företagen 30 dagar efter betalningsuppmaningen, utan en konkurs är det sista indrivningssättet.

– Vi uppskattar alltid kundens helhetssituation. Särskilt granskar vi hur stor risken är för företaget att skuldsätta sig mer i fortsättningen om konkursindrivningen inte inleds. Att få skuldsättningen att upphöra för företaget är en väsentlig orsak till en konkursansökan, säger Helin.

Kunderna har följt betalningsarrangemangen bra

I början av coronan var det lättare än vanligt att ansöka om förlängd betalningstid för skatter. Skatteförvaltningen kom överens om ett lättat betalningsarrangemang med 37 000 kunder under mars–augusti i fjol. Hälften av de sökande var företag och hälften privatpersoner. I fjol gjordes sammanlagt 70 000 betalningsarrangemang, vilket är hälften mer än 2019.

I betalningsarrangemangen har betalningen av skatterna indelats i månadsrater. De flesta som ansökte om betalningsarrangemang år 2020 skulle betala den första raten i månadsskiftet september–oktober.

– Då verkade situationen oroande eftersom nästan 10 000 kunder fick en anmärkning om att den första raten var obetalad. Kunderna har dock agerat väl: efter oktober har det per månad skickats betydligt färre anmärkningar som anknyter till betalningsarrangemang, säger överinspektör Tuomas Hurskainen på Skatteförvaltningen.

Åtta procent av kundernas betalningsarrangemang har förfallit

För tillfället har åtta procent av kunderna försummat att följa villkoren i betalningsarrangemanget och därför har betalningsarrangemanget förfallit.

– Om situationen jämförs med tiden före coronan så har nästan lika stor del av dem som ansökt om skattebetalningsarrangemang nu inte kunnat sköta skattebetalningen. Det gjordes dock betydligt fler betalningsarrangemang än under det föregående året. Det finns med andra ord kvantitativt fler kunder vars skatter är obetalda, säger Hurskainen.

Bekanta dig med statistiken som anknyter till betalningssvårigheterna

Den statistik som Skatteförvaltningen har publicerat berättar om hur coronaåret har påverkat företagens och privatpersonernas förmåga att betala skatter. Statistiken är fritt tillgänglig på skatt.fi för massmedier och andra intresserade. Av statistiken framgår till exempel

  • Utvecklingen av skatteskulden under 2020
  • Skatteskulden enligt skatteslag
  • Det antal betalningsuppmaningar med konkurshot som Skatteförvaltningen skickat
  • Antalet konkursansökningar som Skatteförvaltningen gjort
  • Antalet kunder i skatteskuldsregistret
  • Antalet betalningsarrangemang som gjorts och förfallit 2020
  • Läget för de betalningsarrangemang som är gjorda 2020.

(* Den svenska översättningen av statistiken publiceras senare.)

Tidigare om temat:

Pressmeddelande 8.10.2020 Coronavirussituationen: Av dem som ansökt om förlängd tidsfrist för att betala skatter har tio procent betalningssvårigheter – skatt.fi