En exceptionell minskning av skatteskulden

Skatteförvaltningens meddelande, 14.10.2021

Den totala skatteskulden för alla företag och privatpersoner var vid ingången av oktober 110 miljoner mindre än vid ingången av året i januari. Skatteförvaltningen har publicerat en lägesrapport om skatteskulderna och betalningsarrangemangen: Päivittyvä tilastokatsaus - vero.fi.

– Att skatteskulden minskar under början av ett år är exceptionellt. Det vanliga är att skatteskulden ökar mot slutet av året tills gamla skatteskulder preskriberas vid årsskiftet, säger processägare Timo Helin på Skatteförvaltningen.

Till exempel i fjol ökade skatteskulden från januari till oktober med 1,3 miljarder euro.

– Det att skatteskulden minskade en aning berättar främst om att kunderna har följt de betalningsarrangemang bra som de gjort med oss. Skatteskulden är under kontroll för tillfället, säger Helin.

Just nu är skatteskulden totalt cirka 3,7 miljarder euro.

Skatteförvaltningen har gjort färre konkursansökningar i år än före coronan

I år hade Skatteförvaltningen gjort totalt 800 konkursansökningar före utgången av september.

Antalet konkursansökningar på Skatteförvaltningens ansökan är ännu inte på samma nivå som före coronan: år 2019 gjorde Skatteförvaltningen 930 konkursansökningar i januari–september.

Den temporära konkurslagen som var i kraft på grund av coronasituationen begränsade borgenärernas rätt att ansöka om att företag försätts i konkurs fram till utgången av januari 2021. Den temporära konkurslagen minskade betydligt på antalet konkursansökningar som Skatteförvaltningen gjorde.

För tillfället kan Skatteförvaltningen ansöka om att företag försätts i konkurs enligt vanlig praxis.

– Trots detta har antalet konkursansökningar inte ökat drastiskt, åtminstone inte tillsvidare. Under de några senaste månaderna har antalet skickade konkursansökningar varit nära det månatliga antalet före coronan, berättar Helin.

Tidsfristen för att betala skatter med lindrade villkor intresserade inte företag på samma sätt som i fjol

Företag och privatpersoner hade en möjlighet att i april–augusti ansöka om tidsfrist med betalningen av skatter med lindrigare villkor. Målet med de lindrade betalningsarrangemangen var att i synnerhet hjälpa de företag och firmaföretagare som har betalningssvårigheter på grund av coronan.

I år ansökte sammanlagt 26 000 kunder om ett lindrat betalningsarrangemang. Cirka 70 % av dem som ansökte om betalningsarrangemang var privatpersoner.

– Mot bakgrund av ansökningarna ser det ut att företagen inte längre i år har lika mycket betalningssvårigheter orsakade av coronan som i fjol, säger riskansvarig Tuomas Hurskainen på Skatteförvaltningen.

Det var möjligt för kunderna att ansöka om tidsfrist för att betala skatter med lindrade villkor också 2020. Då ansökte sammanlagt 39 000 kunder om ett lindrat betalningsarrangemang. I fjol var hälften av dem som sökte lindrat betalningsarrangemang företag och hälften privatpersoner.

Mer information:
Päivittyvä tilastokatsaus - vero.fi

Tidigare om temat:
En vecka kvar att ansöka om förlängd betalningstid för skatter med lindrigare villkor – skatt.fi