De utsatta dagarna för skattedeklarationerna på våren – jord- och skogsbruksidkare och firmaföretagare får börja komplettera skattedeklarationerna i MinSkatt redan den 15 januari

Skatteförvaltningens meddelande, 7.1.2021

Skatteförvaltningen har kommit fram med de utsatta dagarna då uppgifterna för beskattningen för 2020 senast ska lämnas. Jord- och skogsbruksidkare och firmaföretagare är de första som ska komplettera de uppgifter för ifjol som anknyter till beskattningen. De kan lämna deklarationen redan från och med den 15 januari i MinSkatt. De utsatta dagarna för lön- och pensionstagare infaller som vanligt i maj.

Utsatta dagar för att komplettera skattedeklarationerna på våren 2021

1.3.2021: skogsägare och jordbrukssammanslutningar

 • Skattedeklarationen för skogsbruk för de skogsägare som bor i Finland och som inte bedriver jordbruk eller näringsverksamhet
 • Skattedeklarationen för jordbruk för jordbrukssammanslutningar
 • Momsdeklarationen, om skatteperioden är ett kalenderår. Dagen är också den utsatta dagen för att betala momsen.
 • Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter

1.4.2021: skattedeklarationerna för jordbruksidkare och firmaföretagare

 • Skattedeklarationen för jordbruk
 • Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för jordbruksidkare och deras makar
 • Skattedeklarationen för företagsverksamhet för firmaföretagare. Den förhandsifyllda skattedeklarationen av personliga inkomster för firmaföretagare och deras makar
 • Skattedeklarationen för de skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet
 • Skattedeklarationen för näringssammanslutningar

30.4.2021: aktiebolag och andra samfund

 • Samfund ska lämna skattedeklarationen inom 4 månader efter utgången av räkenskapsperioden. För de flesta infaller utgången av räkenskapsperioden vid årsskiftet och då är den utsatta dagen för skattedeklarationen den 30 april.

4.5.2021: lön- och pensionstagare samt fastighetsägare

 • Den första utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera ska uppgifterna lämnas senast denna dag. Den personliga utsatta dagen för var och en visas i den egna skattedeklarationen.
 • Den utsatta dagen för fastighetsskattedeklarationen. Om det finns något att korrigera i fastighetsuppgifterna ska korrigeringarna lämnas senast denna dag. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är den 6 juli och den 6 september för samfundskunder och den 6 augusti och den 6 oktober för privatpersoner.

11.5.2021: lön- och pensionstagare

 • Den andra utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera ska uppgifterna lämnas senast denna dag.

18.5.2021: lön- och pensionstagare

 • Den tredje utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag.

Skattedeklarationen för 2020 kan kompletteras i MinSkatt fram till den egna utsatta dagen

Alla skattedeklarationer finns i MinSkatt i god tid före den egna utsatta dagen. Dessutom får de flesta sina skattedeklarationer hem per post. Drygt en halv miljon av Skatteförvaltningens kunder har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheter, det vill säga Suomi.fi-meddelanden. De får i stället för papperspost ett e-postmeddelande genast när den egna skattedeklarationen finns i MinSkatt.

Skattedeklarationen kompletteras endast på ett ställe, antingen elektroniskt eller på papper. Om kunden lämnar skattedeklarationen på papper ska deklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om kunden använder MinSkatt kan hen komplettera sin skattedeklaration ännu på den utsatta dagen.

Läs anvisningarna om att lämna skattedeklarationen: