Coronanedstängning: löntagare och pensionärer kan sköta alla vårens skatteärenden i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2021

Skatteförvaltningen vädgar till löntagare och pensionärer att sköta sina skatteärenden på nätet i vår. Också Skatteförvaltningens telefonservice hjälper kunderna vid behov. En del av skattebyråerna är öppna som vanligt trots coronanedstängningen, men antalet besökare begränsas enligt myndigheternas anvisningar. Också öppettiderna har därför förkortats på många orter.

MinSkatt är bekant för de flesta av Skatteförvaltningens kunder. I fjol besökte nästan tre miljoner privatpersoner e-tjänsten. De vanligaste orsakerna för besök är att man ansöker om ändringsskattekort och korrigerar den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Inget behov att besöka skattebyrån om saken gäller den förhandsifyllda skattedeklarationen

Skatteförvaltningen skickar på våren 4.9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer. 2,1 miljoner löntagare och 1,2 miljoner pensionärer får en förhandsifylld skattedeklaration vid månadsskiftet mars-april.

Skatteförvaltningen uppskattar att det i år görs fler korrigeringar och kompletteringar i de förhandsifyllda skattedeklarationerna än på flera år. Eftersom många började distansarbeta delvis eller helt i mars i fjol minskade kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. En del kan åi sin tur dra av kostnader för distansarbete. Också kostnader för munskydd som används under resor mellan hemmet och arbetsplatsen får dras av.

– De som distansarbetat mycket kan för första gången vara berättigade till t.ex. avdrag för arbetsrum. Också resekostnaderna mellan hemmet och arbetsplatsen som visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen kan behöva korrigeras av många. Alla dessa korrigeringar kan kompletteras i MinSkatt, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Webbplatsen Skatt.fi, webbseminariet Distansarbete och skatteavdrag, våra kanaler i sociala medier och telefonservice hjälper kunderna

För dem som kompletterar den förhandsifyllda skattedeklarationen erbjuds hjälp och råd elektroniskt. Det finns ett omfattande informationspaket om avdragen i anslutning till distansarbete på skatt.fi: Distansarbete och avdrag – skatt.fi.

Skatteförvaltningen ordnar ett gratis webbseminarium Distansarbete och skatteavdrag 23.3 kl. 10. En inspelning av webbseminariet, som tar en timme och hålls på finska, kan ses också i efterhand.

Också i chatten i MinSkatt och i Skatteförvaltningens sociala medier får man hjälp med skattefrågor. I skatteärenden som kräver identifiering får kunderna hjälp via telefonservicen.

Om du vill deklarera på papper, beställ blanketter

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kan också kompletteras på papper. Du kan skriva ut de blanketter som du behöver på skatt.fi eller beställa dem genom att ringa servicenumret 029 497 031.

– Inte heller de som använder blanketterna behöver besöka kontoret personligen, påminner Hietamäki.

Det lönar sig att skicka blanketterna per post till den adress som visas på blanketten. Besök inte skattebyrån för att lämna in pappersblanketterna: blanketterna handläggs inte på enskilda skattebyråer utan de skickas till en riksomfattande digitalisering.

Om du trots allt besöker skattebyrån, kom ihåg detta

  • Använd munskydd
  • Tvätta eller desinficera dina händer före och efter besöket.
  • Se till att hålla ett säkert avstånd på över två meter till andra.
  • Ett begränsat antal personer kommer in i skattebyrån samtidigt. Om antalet personer är fullt kan det hända att du måste vänta utanför.