Coronan gjorde att antalet besök på skattebyråerna rasade och skatteärendena sköttes på nätet

Skatteförvaltningens meddelande, 14.1.2021

Coronaåret 2020 har stärkt de elektroniska kanalernas ställning som ett sätt att sköta skatteärenden. Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt hade 25,3 miljoner inloggningar, vilket är ett rekord. På skatt.fi söktes å sin sida anvisningar till skatteärenden 22 procent mer än året innan: antalet besök på webbplatsen var 39,7 miljoner under fjolåret. Både antalet besökskunder på skattebyråerna och antalet kunder som ringde till telefonservicen minskade.

Besökarna flyttade från skattebyråerna till MinSkatt

Skattebyråerna har haft begränsade öppettider på grund av coronan. Skatteförvaltningen har handlett kunderna att sköta sina skatteärenden i MinSkatt eller telefonservicen.

– Det överraskade oss smått att också antalet kontakter till vår telefonservice minskade under coronaåret. Kunderna som besöker skattebyråerna övergick alltså inte till att använda telefonservicen utan de började använda MinSkatt, säger kunderfarenhetschef Marja Koskimäki.

MinSkatt lanserades för privatpersoner 2018. Tjänsten har därefter varit det populäraste sättet att sköta skatteärenden. År 2019 fördelades användningen av MinSkatt, telefonservicen och besök på skattebyråerna enligt följande: 84 procent var besök i MinSkatt, 14 procent samtal till telefonservicen och 3 procent besök på skattebyråerna. År 2020 var däremot 89 procent besök i MinSkatt, 10 procent samtal till telefonservicen och 1 procent besök på skattebyråerna.

– Skattebyråernas roll i att sköta skatteärenden börjar vara mycket liten i förhållande till helheten. Visst har skattebyråerna en viktig roll speciellt för sådana kunder som inte har möjlighet att sköta ärenden elektroniskt, säger Koskimäki.

I fjol besökte nästan tre miljoner privatpersoner MinSkatt

Under coronaåret var 84 procent av kunderna nöjda med MinSkatt. Frågan om uppfattningen om MinSkatt har ställts till kunderna från och med att tjänsten lanserades. Det har redan kommit in tre miljoner svar på frågan "Hur gick det att sköta dina ärenden?".

– Det är glädjande att utvecklingsarbetet i MinSkatt syns: antalet nöjda användare har ökat med åtta procent efter att MinSkatt öppnades för privatpersoner 2018, säger Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt.

Responsen på MinSkatt följs upp kontinuerligt och tjänsten utvecklas på basis av responsen. Mest önskar kunderna att gränssnittet i MinSkatt också anpassar sig för smarttelefoner. För tillfället använder redan en dryg tredjedel av kunderna MinSkatt med sin smarttelefon.

– MinSkatt utarbetas som bäst för att anpassa sig till skärmen på smarttelefoner och kan tas i bruk av kunderna mot slutet av 2021, säger Jarva.

I MinSkatt är det möjligt att få hjälp med att sköta skatteärenden genom att skicka ett meddelande till Skatteförvaltningen eller genom att använda chatten. I fjol användes chatten över 551 000 gånger och chattbotten skötte 58 procent av samtalen.

Skatt.fi och rådgivning i sociala medier intresserar kunderna

Det populäraste sättet att söka information om skatteärenden är att besöka skatt.fi där Skatteförvaltningen har samlat anvisningar och råd. Skatt.fi var en av de tio mest uppskattade webbvarumärkena i Finland i fjol.

Skatterådgivningen intresserar mer än tidigare också i sociala medier. I fjol ställdes 190 procent fler frågor i Skatteförvaltningens sociala medier än året innan. De inlägg som Skatteförvaltningen publicerat i sociala medier hade över 25 miljoner inläggsvisningar i fjol.