Besluten om fastighetsskatt kommer till MinSkatt senast i mitten av mars – beställ eFaktura för att säkerställa att du betalar fastighetsskatten i tid

Skatteförvaltningens meddelande, 2.3.2021

De första fastighetsbeskattningsbesluten kan kontrolleras i MinSkatt i dag den 2 mars. Alla ca 2,1 miljoner fastighetsägare får sina fastighetsbeskattningsbeslut i MinSkatt senast den 16 mars.

Kontrollera beskattningsbeslutet framför allt i följande fall

Uppgifterna i beslutet om fastighetsskatt måste kontrolleras. Det lönar sig att kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet särskilt noggrant om

  • det har skett en ändring i fastighetens ägande eller besittning.
  • det finns en halvfärdig byggnad på fastigheten och det har skett en ändring i byggnadens färdighetsgrad.
  • det har till byggnaden på fastigheten exempelvis lagts till vattenledning, avlopp, el eller maskinell luftkonditionering.
  • byggnadens användningsändamål har ändrats, fritidsbostaden har exempelvis ändrats till stadigvarande bostad.
  • det finns ett naturskyddsområde på fastighetens område. Fastighetsskatt behöver inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark från och med ingången av 2021.

Privatpersoner och dödsbon ska göra eventuella kompletteringar och korrigeringar senast den 4 maj. Om fastigheten ägs av makarna tillsammans räcker det att den ena av makarna anmäler korrigeringen. Den utsatta dagen för samfundskunder är den 30 april.

Beställ e-faktura på fastighetsskatten för att säkerställa att du betalar i tid

Fastighetsbeskattningen slutförs individuellt och förfallodagarna kan därför infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. De vanligaste förfallodagarna är i år den 6 augusti och den 6 oktober.

Det lönar sig att beställa en e-faktura för fastighetsskatten i nätbanken. Med hjälp av e-fakturan blir skatten mer sannolikt betald på förfallodagen och betalningsuppgifterna finns färdigt på e-fakturan och behöver inte anges separat i nätbanken.

Ytterligare information:

Tidigare om temat: