Årets populäraste stund för att göra ändringsskattekort är nu – använd MinSkatt för att undvika rusningen

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2021

Januari är den månad då ändringsskattekort görs mest. Vi på Skatteförvaltningen vet att många har skattekortet i tankarna genast efter årsskiftet: en av de mest populära dagarna att göra ett ändringsskattekort är i dag. Skattekort för 2020 gäller dock ännu i januari, så det är ingen brådska. I MinSkatt går det att göra skattekortet utan att köa.

Skattekorten för 2021 kommer hem per post senast i mitten av januari

Skattekorten för alla kunder finns redan nu i MinSkatt. En dryg halv miljon kunder har beställt skatteposten i elektronisk form: de har fått ett Suomi.fi-meddelande om att skattekortet har kommit till MinSkatt. Över 4,3 miljoner kunder får däremot skattekortet per post. Även deras skattekort finns i MinSkatt, men de har inte fått ett elektroniskt meddelande om att skattekortet kommit till MinSkatt.

Skattekort: dessa frågor ställs till Skatteförvaltningen just nu

Skatteförvaltningen får många frågor om skattekorten vid årsskiftet. Här finns svar på vanliga frågor.

Hur kan jag höja min skattesats?

Sök ett nytt skattekort och ange dina aktuella inkomst- och avdragsuppgifter för skattekortet. Vi rekommenderar att du söker skattekortet i MinSkatt.

Det kan finnas behov att höja skattesatsen om sådana avdrag som du inte längre har år 2021 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. resekostnader, om du nu i huvudsak arbetar på distans). När du höjer skattesatsen behöver du sannolikt inte betala kvarskatt nästa år.

Inkomstgränsen på skattekortet för 2021 gäller endast i 11 månader (februari–december). På skattekortet visas också en uppskattning av de inkomster för hela året som utgör grunden för skattesatsen.

Varifrån kommer inkomstuppgifterna på skattekortet?

Inkomstgränsen på skattekortet och också skattesatsen har beräknats på basis av uppgifterna för det senast fastställda skatteåret. Skattekortet för 2021 har alltså beräknats utifrån uppgifterna för 2019. Om personen har gjort ett ändringsskattekort 2020 har uppgifterna på ändringsskattekortet använts som grund på skattekortet för 2021.

Vilket skattekort används i januari?

I januari 2021 används ännu skattekortet för 2020. Skattesatsen är densamma som på det senaste skattekortet för 2020. Inkomstgränsen nollställs dock vid ingången av året.
Om du har sökt ett ändringsskattekort för 2021 som redan gäller från och med ingången av året ska du använda detta ändringsskattekort.

Mer information:
Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt