Inkomstskattestatistiken för 2019: Löntagarna hittade avdraget för förvärvande av inkomst och mer än 20 procent fler ansökte om avdrag jämfört med året innan.

Skatteförvaltningens meddelande, 18.12.2020

Det pågår en avsevärd ökning i de avdrag för förvärvande av inkomst som löntagarna gör. År 2019 gjordes 20 procent fler avdrag för förvärvande av inkomst än året innan. Både antalet av dem som gjorde avdraget och totalbeloppet av avdragen i euro ökade. Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2019 som Skatteförvaltningen publicerat i dag.

Med utgifter för förvärvande av förvärvsinkomster avses de kostnader som förvärv av löneinkomster orsakar. Sådana är exempelvis kostnader för arbetsrum, verktyg och facklitteratur. Utgifterna för förvärvande av inkomst dras av från löneinkomsterna och de sänker beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

År 2019 gjorde 176 000 löntagare i beskattningen avdrag av utgifter för förvärvande av inkomst. År 2018 var antalet av dem som gjorde avdraget 144 000.

Andelen arbetsdagar som utförs hemma har stor betydelse för avdraget

Skatteförvaltningen beviljade alla löntagare automatiskt ett avdrag på 750 euro som anknyter till kostnader för förvärvande av inkomst. Det lönade sig att deklarera kostnaderna endast om de översteg 750 euro.

– Tillväxten av deklareringen av kostnader för förvärvande av inkomst förklaras dels av att allt fler arbetsdagar görs hemma. Om mindre än 50 procent av arbetsdagarna görs hemma, överskrider avdraget inte 750 euro. I praktiken har det stor betydelse för avdraget om antalet arbetsdagar på distans är två eller tre, säger ekonom Aki Savolainen på Skatteförvaltningen.

Verohallinto2020_v2_5_sv.png


Deklareringen av utgifter för förvärvande av inkomster har ökat mest bland kvinnor och bland dem som tjänar mer än 50 000 euro

Deklareringen av utgifter för förvärvande av inkomst ökade mest bland dem som har stora inkomster.

– Detta kan förklaras med att tjänstemän och sakkunniga har arbetsuppgifter som det är möjligt att göra på distans jämfört med arbetsuppgifterna för många med mindre löneinkomster, säger Savolainen.

Utgifter för förvärvande av inkomst kan också vara andra kostnader än de som anknyter till distansarbete. Det finns en förteckning över de kostnader som kan dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (Utgifter för förvärv av inkomst – skatt.fi).


Mer om ämnet:
Inkomstskattestatistiken för 2019 offentliggörs: Antalet personer som fått skattepliktiga inkomster ligger på det föregående årets nivå – statistikuppgifter om privatpersoner är allmänt tillgängliga i stor utsträckning

Inkomstskattestatistiken för 2019: Antalet personer som betalade kommunalskatt minskade i majoriteten av landskapen

Mer information:

Skattestatistiken för 2019 på skatt.fi
Artikel på skatt.fi: Skatteförvaltningens statistik över privatpersonernas inkomster, avdrag och skatter för 2019