Inkomstskattestatistiken för 2019: I de skattepliktiga kapitalinkomsterna är kvinnornas euro 44 cent

Skatteförvaltningens meddelande, 18.12.2020

Kvinnorna tjänar i genomsnitt mindre förvärvsinkomster och skattepliktiga kapitalinkomster än män. Medan kvinnornas euro var 77 cent jämfört med män beträffande kapitalinkomsterna var den endast 44 cent för de skattepliktiga kapitalinkomsternas del. Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik som Skatteförvaltningen publicerat i dag.

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för kvinnor var 25 492 euro i fjol. Den utgör 77 procent av medeltalet av förvärvsinkomsterna för män, det vill säga 33 100 euro.

Män betalar också mer skatt än kvinnor. År 2019 betalade män 17,4 miljarder euro i skatt på förvärvsinkomster och 2,1 miljarder på kapitalinkomster. Kvinnorna å sin sida betalade 11,2 miljarder euro i skatt på förvärvsinkomsterna och 0,9 miljarder på kapitalinkomsterna. Medeltalet av inkomstskatterna för män var 9 569 euro medan medeltalet av inkomstskatterna för kvinnor var 5 740 euro, vilket är 60 procent av medeltalet av inkomstskatterna för män.

Verohallinto2020_v2_3 vaihtoehtoinen_sv.png

Skillnader mellan könen i kapitalinkomsternas struktur

År 2019 var medeltalet av skattepliktiga kapitalinkomster 3 337 euro för kvinnor. Det utgör 44 procent av de genomsnittliga skattepliktiga kapitalinkomsterna för män som var 7 546 euro.

Skillnaden mellan könen i medeltalet av de skattepliktiga kapitalinkomsterna förklaras dels med de överskott från andelslag som oftare flyter in för kvinnor än för män. Andelslag betalar årligen ränta (överskott) till sina medlemmar. En del av överskottet utgör skattepliktig kapitalinkomst och en del förvärvsinkomst. De vanligt erhållna överskotten är ganska små. Utan överskotten från andelslag är medeltalet av de skattepliktiga kapitalinkomsterna för kvinnor 51 procent av medeltalet för män.

Överlåtelsevinsterna är den mest betydande posten av skattepliktiga kapitalinkomster. Av dessa hänför sig till och med 75 procent till män. Dessutom är genomsnittet av den skattepliktiga kapitalinkomsten som för män flyter in av överlåtelsevinsterna ungefär dubbelt jämfört med kvinnor.

– Överlåtelsevinster fås exempelvis från företagsförsäljningar. Det ser ut att män är mer villiga att sälja företag och att de är mer tillväxtinriktade än kvinnor. Det att män äger mer företag än kvinnor påverkar ju givetvis också, säger ekonom Aki Savolainen.

De genomsnittliga inkomsterna för kvinnor i fråga om de dividender av noterade bolag och de hyresinkomster som beskattats som kapitalinkomster utgör cirka 70 procent av medeltalet för män.

Mer om ämnet:

Inkomstskattestatistiken för 2019 offentliggörs: Antalet personer som fått skattepliktiga inkomster ligger på det föregående årets nivå – statistikuppgifter om privatpersoner är allmänt tillgängliga i stor utsträckning

Inkomstskattestatistiken för 2019: Antalet personer som betalade kommunalskatt minskade i majoriteten av landskapen

Inkomstskattestatistiken för 2019: Löntagarna hittade avdraget för förvärvande av inkomst och mer än 20 procent fler ansökte om avdrag jämfört med året innan

 

Mer information:
Skattestatistiken för 2019 på skatt.fi
Artikel på skatt.fi: Skatteförvaltningens statistik över privatpersonernas inkomster, avdrag och skatter för 2019