Inkomstskattestatistiken för 2019: Antalet personer som betalade kommunalskatt minskade i majoriteten av landskapen

Skatteförvaltningens meddelande, 18.12.2020

Elva landskap hade färre personer som betalade kommunalskatt 2019 jämfört med 2018. Mest har antalet betalare av kommunalskatt minskat i Södra Savolax. Även om antalet personer som betalar kommunalskatt minskade i största delen av landskapen från år 2018 ökade däremot skatteintaget i varje landskap. Uppgifterna framgår av den inkomstskattestatistik för 2019 som Skatteförvaltningen publicerat i dag.

Kommunalskatten är en av den mest betydande skatteslagen i Finland i fråga om skatteintaget. År 2019 samlades det in 19,6 miljarder euro i kommunalskatt medan inkomstskatteintaget var sammanlagt 31,6 miljarder euro. Kommunalskatteintaget ökade med 3,4 procent i hela landet.

Kommunalskatt betalas på förvärvsinkomster. De som har de allra minsta inkomsterna betalar inte kommunalskatt. Kommunalskattens andel av inkomsterna stiger när inkomsterna ökar. Förra året betalade cirka 3,9 miljoner personer kommunalskatt i Finland. Detta innebär en ökning med 0,3 procent jämfört med året innan.

Stora skillnader mellan landskapen i ökningen av skatteintaget

Verohallinto2020_v2_6_sv.png

Skatteintaget ökade med över 4 procent jämfört med året innan i två landskap, Päijänne-Tavastland och Nyland. Långsammast var tillväxten av skatteintaget i Södra Karelen och Södra Savolax. En betydande orsak till ökningen av skatteintaget var utvecklingen av löneinkomsterna i landskapen.

– Inga stora skattelättnader eller ökade möjligheter till skatteavdrag gjordes 2019. Om sådana hade gjorts hade de naturligtvis också påverkat skatteintaget, säger ekonom Aki Savolainen på Skatteförvaltningen.

Möjligheten till arbete på området och de skattebetalare som flyttat till landskapen på grund av arbetsplatser, påverkar tillväxten av skatteintaget i betydande omfattning. Antalet personer som fick löneinkomster minskade i två landskap och i dessa landskap var också tillväxten av förvärvsinkomsterna långsammast.

– När antalet betalare av kommunalskatt minskar, är det oundvikligt att tillväxten av skatteintaget också minskar, säger Savolainen.

Antalet betalare av kommunalskatt och skatteintaget ökade mest i Päijänne-Tavastland

Med tanke på antalet betalare av kommunalskatt och skatteintaget gick året 2019 bäst i Päijänne-Tavastland. I landskapet ökade skatteintaget med 4,5 procent från året innan och antalet betalare av kommunalskatt med över 2 procent.

– I fjol fick invånarna i Päijänne-Tavastland 76 procent mer inkomster av onoterade dividender än året innan och en betydande del av dessa dividender beskattades som förvärvsinkomster. Detta syns både i skatteintaget och i antalet betalare av kommunalskatt, säger ekonom Aki Savolainen.

Invånarna i Päijänne-Tavastland kunde dock inte i beskattningen förutse de ökade inkomsterna för 2019. Antalet personer som betalade kvarskatter ökade nämligen med över 80 procent. Största delen av dessa kvarskatter debiterades i år.

Mer om ämnet:

Mer information:

Skattestatistiken för 2019 på skatt.fi
Artikel på skatt.fi: Skatteförvaltningens statistik över privatpersonernas inkomster, avdrag och skatter för 2019