Infallsvinklar-podcast

Genom att samtala öppet erbjuder vi en vy till Skatteförvaltningens nya verksamhetskultur och till det ledarskap som ligger till grund för den, samt till hur en positiv medarbetar- och kundupplevelse formas.

Skatteförvaltningen har redan i tiotals år arbetat för att uppnå en smidig beskattning. Vi har övergått från tiderna med penna och kvittohögar till den digitala tidsåldern med MinSkatt, samtidigt som teknologin allt mer aktivt tagits i bruk för att täcka skatteunderskottet för vårt gemensamma bästa.

Det är ingen slump att finländarna ligger i världstoppen med sin positiva inställning till skatter. Det är inte heller någon slump att den finska skatteexpertisen väcker intresse till och med internationellt. Skatteförvaltningen är utan tvivel som myndighet en förebild i den digitala eran.

Hur och ett hurdant ledarskap ligger till grund för att verksamheten utvecklas och är i takt med sin tid? Hur förverkligas det moderna ledarskapet på Skatteförvaltningen? Vilken betydelse har personalupplevelsen för kundernas serviceupplevelse? Vi för en dialog om dessa och många andra frågor med programledarna och de sakkunniga i ledarskap.

Poddavsnitten finns också i SoundCloud och i tjänsten Apple Podcasts.

I första avsnittet: Vad kan du lära dig av flugfiske?

I podden diskuteras coachande ledarskap och hur vi går från vision till handling. Under samtalet begrundas smidiga metoder och om smidighet lämpar sig för en offentlig organisation. Vi funderar också på livslångt lärande såsom flugfiskaren oavbrutet håller fiskelinan i rörelse. Som gäst hörs Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.