Skatteintäkternas utveckling: I januari–februari 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 15 940 miljon euro i skatter

Nyhet, 10.3.2022

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 6 722 miljoner i januari-februari vilket är 459 miljoner (+7,3 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 5 517 miljoner, vilket är 272 miljoner (+5,2 %) mer än året innan.

I januari-februari var intaget av samfundsskatter 2 330 miljoner, vilket är 629 miljoner (+37,0 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 4 036 miljoner i januari-februari vilket är 425 miljoner (+11,8 %) mer än i fjol.