Skatteförvaltningen kan föreslå en ny skattesats

Nyhet, 13.4.2021

Skatteförvaltningen börjar föreslå en ändring av skattesatsen för en del kunder. I början får en del av de kunder som har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden ett förslag om att ändra skattesatsen.

Skatteförvaltningen jämför uppgifterna i kundens giltiga skattekort med löneuppgifterna från inkomstregistret. Om kundens löneinkomster har ändrats väsentligt eller om inkomstgränsen på skattekortet verkar vara för låg, föreslår Skatteförvaltningen en ändring av skattesatsen.

Förslaget på en ny skattesats visas som indikator på ingångssidan i MinSkatt i punkten Observera. Genom att klicka på länken kan kunden granska förslaget och vid behov beställa ett nytt skattekort. Skatteförvaltningen ändrar inte skattesatsen automatiskt utan kunden kan välja om hen vill uppdatera sin skattesats. Kunden har 14 dygn på sig att reagera på ändringsförslaget. Om hen inte reagerar försvinner förslaget från MinSkatt och den existerande skattesatsen förblir gällande.

Syftet med det nya förfarandet är att uppmärksamma kunderna på att hålla sin skattesats uppdaterad. Många kunder låter bli att göra ett ändringsskattekort när inkomsterna eller avdragen ändras eller den årliga inkomstgränsen överskrids. På hösten 2020 uppskattade Skatteförvaltningen att upp till en fjärdedel hade för låg skattesats. Om kunden låter bli att ändra skattesatsen leder detta i det värsta fallet till kvarskatter för kunden, eftersom skatter då har betalats för lite i relation till inkomsterna.