Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Öppnade du av misstag flera aktiesparkonton? Du kan ansöka om befrielse från skatteförhöjning

Nyhet, 15.9.2021

Skatteförvaltningen har påfört cirka 200 personer skatteförhöjning för att ha öppnat flera aktiesparkonton 2020. Det går att ansöka om befrielse från skatteförhöjningen om det extra kontot har öppnats oavsiktligt.

Enligt lagen ska Skatteförvaltningen påföra en skatteförhöjning om en person har fler än ett aktiesparkonto. Skatteförhöjningsbeloppet är 10 euro per dag per aktiesparkonto. Syftet med sanktionen är att eliminera oegentligheter: det är tillåtet att placera högst 50 000 euro i pengar på ett aktiesparkonto.

Enligt de uppgifter som kommit fram i offentligheten har många av dem som öppnat flera aktiesparkonton gjort det oavsiktligen och inte nödvändigtvis placerat pengar på dem.

-          Om det inte har förekommit några transaktioner på det andra aktiesparkontot lönar det sig att ansöka om befrielse från skatteförhöjningen. Skatteförhöjningen tas inte automatiskt bort av alla. Båda kontona får inte ha varit i bruk, och orsaken till att ha öppnat två konton ska vara ett misstag eller missförstånd, säger ledande skattesakkunnig Raili Knuutinen.

Du kan ansöka om befrielse när din beskattning för 2020 slutförts

Skatteförvaltningen skickar en skriftlig anvisning till de personer som inte har haft transaktioner på det andra kontot.

Det går att ansöka om befrielse efter att beskattningen för 2020 har slutförts. Du kan ansöka om befrielse i MinSkatt eller med blankett 7302 (ansökan om befrielse från skatt).

Betala en eventuell kvarskatt för 2020 även om du har ansökt om befrielse. Om du inte kan betala kvarskatten inom utsatt tid kan du begära om tidsfrist med betalningen genom att i MinSkatt ansöka om betalningsarrangemang.

Inom ett aktiesparkonto kan du köpa och sälja börsaktier utan att behöva betala skatt på enskilda försäljningar av värdepapper. Avkastningen på aktiesparkontot beskattas först när pengar tas ut från kontot. Det blev möjligt att öppna ett aktiesparkonto vid ingången av 2020.

Det är bra om banker och andra finansiella institut för sin del säkerställer att kunderna inte öppnar fler än ett aktiesparkonto.

Mer information:

Uppgifter om aktiesparkontot

Ansökan hos Skatteförvaltningen om befrielse från skatt (7302r)