Lindring för företag och privatpersoner: förlängd tid för att betala skatter med en ränta på 2,5 procent

Nyhet, 13.4.2021

Eftersom coronan fortsätter har kunderna igen möjlighet att med lättare villkor än vanligt få förlängd betalningstid för skatter. Syftet är att lindra i synnerhet de betalningssvårigheter som företag och firmaföretagare har.

Finansministeriet bereder en ändring i lagen om dröjsmålsränta och samtidigt lindrar Skatteförvaltningen villkoren för betalningsarrangemang. Det lindrade betalningsarrangemanget medför följande lindringar för kunderna:

  • frist med betalningen av de skatteskulder som redan ingår i ett betalningsarrangemang
  • möjlighet att lägga till nya skatter i ett redan gällande betalningsarrangemang
  • dröjsmålsräntan på skatteskulden sänks temporärt från 7 procent till 2,5 procent.

Med hjälp av ett betalningsarrangemang går det att få mer tid för betalningen av skatter. Skatteförvaltningen vidtar inte indrivningsåtgärder om ett betalningsarrangemang är i kraft.

Söktiden börjar den 21 april

Det nya betalningsarrangemanget kan ansökas i MinSkatt från och med den 21 april. Alla kunder som inte har till exempel deklarationsbrister eller skatter i utsökning kan ansöka om ett lindrat betalningsarrangemang.

– Det går att ansöka även om det tidigare betalningsarrangemanget fortfarande är giltigt: det går att få ytterligare tid för betalningen av skatterna. Också de kunder kan ansöka vars tidigare betalningsarrangemang har förfallit. I vanliga fall går det inte till så här, säger överinspektör Timo Helin från Skatteförvaltningen.

Villkoren för det lindrade betalningsarrangemanget preciseras ännu. Skatteförvaltningen informerar och anvisar om detta när detaljerna är på det klara.

De som ansökt om tidsfrist med betalningen av skatter fick senast lindringar i mars–augusti 2020

På grund av coronavirusepidemin lindras villkoren för betalningsarrangemang nu för andra gången. I mars–augusti i fjol var det också möjligt för företag och privatpersoner att ansöka om tidsfrist med betalningen av skatter.

I fjol ansökte 39 000 kunder om ett lindrat betalningsarrangemang. Hälften av de sökande var företag och hälften privatpersoner. Skatteförvaltningen godkände de flesta ansökningar. För tillfället fortsätter 40 procent av de betalningsarrangemang som gjordes i fjol och 32 procent har betalats i sin helhet.

Skatteskulden är sammanlagt 3,7 miljarder euro för tillfället. Av denna skuld ingår 21 procent i betalningsarrangemangen.


Mer information:

Skattebetalningsarrangemang lättas (Finansministeriet)

Sidan har senast uppdaterats 13.4.2021