Skatteintäkternas utveckling: I januari–mars 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 19 941 miljon euro i skatter

Nyhet, 14.4.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 8 981 miljoner i januari–mars vilket är 245 miljoner (+2,8 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 7 725 miljoner, vilket är 222 miljoner (+3,0 %) mer än året innan.

I januari–mars var intaget av samfundsskatter 2 187 miljoner, vilket är 400 miljoner (+22,4 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 5 163 miljoner i januari–mars vilket är 174 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol.