Skatteintäkternas utveckling: I januari–maj 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 32 319 miljon euro i skatter

Nyhet, 10.6.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 14 903 miljoner i januari–maj vilket är 707 miljoner (+5,0 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 12 978 miljoner, vilket är 527 miljoner (+4,2 %) mer än året innan.

I januari-maj var intaget av samfundsskatter 3 140 miljoner, vilket är 644 miljoner (+25,8 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 8 095 miljoner i januari–maj vilket är 576 miljoner (+7,7 %) mer än i fjol.