Skatteintäkternas utveckling: I januari–april 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 25 795 miljon euro i skatter

Nyhet, 11.5.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 11 886 miljoner i januari–april vilket är 402 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 10 331 miljoner, vilket är 347 miljoner (+3,5 %) mer än året innan.

I januari-april var intaget av samfundsskatter 2 645 miljoner, vilket är 465 miljoner (+21,3 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 6 391 miljoner i januari–april vilket är 294 miljoner (+4,8 %) mer än i fjol.