Fick du Economic Impact Payment-stöd från Förenta staterna? Så här anger du stödet på skattedeklarationen

Nyhet, 14.4.2021

Deklarera stödet Economic Impact Payment på din finska skattedeklaration senast på den utsatta dagen i maj. Du betalar inte skatt på stödet i Finland. Inkomsten beaktas dock i dina totala inkomster när skatteprocenten på dina andra eventuella förvärvsinkomster beräknas.

Det har varit möjligt att få stödet Economic Impact Payment om du bor i Finland och är amerikansk medborgare. I fjol delade Förenta staterna ut stöd på grund av coronan.

Så här deklarerar du stödet Economic Impact Payment på skattedeklarationen

Så här deklarerar du i MinSkatt

 • Deklarera stödet i punkten Utländska förvärvsinkomster år 2020. Om utlandskomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster.
 • I punkten Övriga utländska förvärvsinkomster ska du Öppna specifikationen och sedan välja Lägg till en ny förvärvsinkomst.
 • Ange följande uppgifter:
  • Betalarens namn: US Government
  • Land från vilket inkomsten har fåtts: Förenta staterna
  • Inkomstslag: Annan inkomst
  • Beskrivning av annan inkomst: Economic Impact Payment
  • Betalare inom den offentliga sektorn: Ja
 • Fyll i även andra uppgifter som behövs, såsom inkomstbeloppet: Omräkna det inkomstbelopp som du fått i US-dollar till euro enligt valutakursen för betalningsdagen. Du kan också tillämpa den medelkurs för 2020 som Europeiska centralbanken publicerat (1,1422).

Så här deklarerar du på en pappersblankett

 • Använd blankett 16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomster)
 • Deklarera inkomsten i punkt 5.6:
  • Beskrivning av annan inkomst: Economic Impact Payment
  • Land från vilket inkomsten har fåtts: Förenta staterna
  • Betalarens namn: US Government
  • Betalare inom den offentliga sektorn: Ja
 • Fyll i även andra uppgifter som behövs, såsom inkomstbeloppet: Omräkna det inkomstbelopp som du fått i US-dollar till euro enligt valutakursen för betalningsdagen. Du kan också tillämpa den medelkurs för 2020 som Europeiska centralbanken publicerat (1,1422).

Läs anvisningen om att använda pappersblanketter

Vad är Economic Impact Payment?

Det har varit möjligt för en person som bor i Finland och är amerikansk medborgare att få stödet Economicc Impact Payment. Tekniskt sett betalar Förenta staterna stödet Economic Impact Payment i form av en skatteåterbäring i förskott. Ur den finska beskattningens synvinkel är det dock inte fråga om en skatteåterbäring från utlandet eftersom återbäringen inte förutsätter att mottagaren har skattepliktiga inkomster i Förenta staterna eller att hen har betalat skatter till Förenta staterna.

Skatteförvaltningens ställningstagande om temat har publicerats (Economic Impact Payment från Förenta Staterna i beskattningen för en person som bor i Finland).

Förhandsifyllda skattedeklarationer på våren 2021

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla privatpersoner finns nu i MinSkatt. Per post är de framme senast i slutet av april.

Kontrollera alltid den förhandsifyllda skattedeklarationen. Komplettera skattedeklarationen senast på den utsatta dagen. Den utsatta dagen är 4.5, 11.5 eller 18.5. Datumet ser du i din skattedeklaration och i MinSkatt.