Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förvararregistret har nu trätt i kraft

Nyhet, 11.1.2021

Förvararregistret trädde i kraft den 1 januari 2021. Registret är offentligt. De företag som bedriver värdepappersförvarig kan ansöka om att bli införda i förvararregistret. Förvarare kan vara exempelvis kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentraler.

Förvararregistret är en del av ändringen i källskattelagen som ändrar beskattningsförfarandet för de dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier från och med den 1 januari 2021. Det har varit möjligt att söka sig till registret redan från och med juli 2020 och flera aktörer har införts i registret under hösten. Nya ansökningar kommer in hela tiden och uppgifterna i registret uppdateras allteftersom nya förvarare införs i registret.

Se de registrerade förvararna i registret på skatt.fi: Förvararregistret – skatt.fi

Mer information: