För programutvecklarna – 2/2021

Nyhet, 7.4.2021

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 30 mars 2021

Under versionsuppdateringen den 30 mars 2021 cirka klockan 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det kommer uppdateringar i kontrollen av uppgifterna FATCA och CRS/DAC2.
  • Även FATCA: TIN-punkten uppdateras för situationer där finansinstitutet i sina uppgifter inte har personkontoinnehavarens amerikanska TIN vid rapporteringstidpunkten
 • I VSOSERIT 2021 läggs det till en kontoll (Antalet aktier (236) får inte vara noll)
 • Ansökan om återbäring på punktskatt på energiprodukter (postbeskrivning EVP 2021 ändringar)
  • En lagändring trädde i kraft 1.1.2021 varvid det till punktskatt på energiprodukter kom en ny typ av Bioavfallsolja T som kan användas både inom jordbruk och växthusodling. Efter namnet på den nuvarande Bioavfallsoljan står det R.

Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare

Tamo

 • Det kommer uppdateringar i kontrollen av uppgifterna FATCA och CRS/DAC2.
  • Även FATCA: TIN-punkten uppdateras för situationer där finansinstitutet i sina uppgifter inte har personkontoinnehavarens amerikanska TIN vid rapporteringstidpunkten
 • I VSOSERIT 2021 läggs det till en kontoll (Antalet aktier (236) får inte vara noll) Postbeskrivningen finns på skatt.fi.
 • Ansökan om återbäring på punktskatt på energiprodukter (postbeskrivning EVP 2021 ändringar) Postbeskrivningen finns på skatt.fi.
  • En lagändring trädde i kraft 1.1.2021 varvid det till punktskatt på energiprodukter kom en ny typ av Bioavfallsolja T som kan användas både inom jordbruk och växthusodling. Efter namnet på den nuvarande Bioavfallsoljan står det R.

Kommande evenemang

Följande Teams-kliniker för programutvecklare:

 • fredagen den 7 maj 2021 klockan 9.00
 • fredagen den 4 juni 2021 klockan 9.00
 • fredagen den 2 juli 2021 klockan 9.00

Inbjudningar till klinikerna skickas inte separat. Länken till den månatliga kliniken finns på sidan för programutvecklarnas evenemang, dvs. Tilaisuudet 2021 (på finska).

Samarbetsdagen för Skatteförvaltningen och programutvecklare

 • fredagen den 21 maj 2021 från och med klockan 9.00

Anmälan och tidtabellen till samarbetsdagen publiceras senare på sidan för evenemang, dvs. Tilaisuudet 2021 (på finska).

Tidsscheman

Kontakt och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi