För programutvecklarna – 1/2021

Nyhet, 26.1.2021

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 26 januari 2021

Under versionsuppdateringen den 26 januari 2021 cirka klockan 7-9, är varken Ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Kan du kontrollera och lämna inkomstskattedeklarationer för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) för räkenskapsperioderna 2021.
 • Kan du kontrollera och från och med den 1 mars lämna årsanmälningar för 2021.
 • CbC/DAC4 - Schemat CbC som gäller land-för-land-rapporten för beskattningen uppdateras att motsvara 2.0. Läs mer om ändringen i Skatteförvaltningens nyhet.
 • Ankomstmeddelandet om materialet har redigerats.

Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programutvecklare

TaMo

 • Formaten 2021 för samfund (4, 6, 6B, 6C, 6U) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • I dataflöden som innehåller uppgiften 048 ändras uppgiften 048 till obligatorisk (tidigare frivillig).
 • Formaten på årsanmälningarna för 2021 och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna läggs till (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
  • I dataflöden som innehåller uppgiften 048 ändras uppgiften 048 till obligatorisk (tidigare frivillig).
 • CbC/DAC4 - Uppdatering av schemat CbC 2.0 som gäller land-för-land-rapporten för beskattningen.
 • En anmärkning har lagts till om borttagningen av strukturen ReportingFI från årsanmälan CRS och DAC2.

Kommande evenemang

Följande Teams-kliniker för programutvecklare:

 • fredagen den 5 februari 2021 klockan 9.00
 • fredagen den 5 mars 2021 klockan 9.00
 • fredagen den 7 maj 2021 klockan 9.00

Inbjudningar till klinikerna skickas inte separat. Länken till den månatliga kliniken finns på sidan för programutvecklarnas evenemang, dvs. Tilaisuudet 2021 (på finska).

Samarbetsdagen för Skatteförvaltningen och programutvecklare 

 • fredagen den 21 maj 2021 från och med klockan 9.00

Anmälan och tidtabellen till samarbetsdagen publiceras senare på sidan för evenemang, dvs. Tilaisuudet 2021 (på finska).

Tidsscheman

Kontakt och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi