En tidsfrist på en månad beviljas för skattedeklarationen för samfund

Nyhet, 8.4.2021

På grund av coronasituationen förlänger Skatteförvaltningen den utsatta tiden för skattedeklarationerna för samfund och samfällda förmåner. Samfund är exempelvis aktiebolag. Skattedeklarationen kan nu lämnas inom fem månader från att räkenskapsperioden gått ut. Vanligtvis ska skattedeklarationen lämnas inom fyra månader.

Skatteförvaltningens beslut gäller de samfund och samfällda förmåner vars räkenskapsperiod har gått ut i december 2020. Dessa samfund ska lämna skattedeklaration senast den 31 maj. Det behövs ingen separat ansökan om tidsfrist, och för tidsfristen påförs givetvis inte heller någon förseningsavgift.

Beslutet gäller alla samfund, det vill säga exempelvis föreningar, bostadsaktiebolag, fastighetssamfund, utländska samfund, andelslag och placeringsfonder.

Den nya utsatta dagen för skattedeklarationen kommer att visas i MinSkatt inom april.

Oavsett tidsfristen önskar Skatteförvaltningen att samfunden om det är möjligt lämnar sina skattedeklarationer senast på den vanliga utsatta dagen.

Observera att den förlängda utsatta tiden för skattedeklarationen inte påverkar den utsatta dagen för korrigeringen av samfundens fastighetsskatteuppgifter. Den utsatta dagen för detta är den 30 april 2021. Den längre fristen gäller inte heller ansökningar om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket. Dessa ansökningar ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.