De flesta kan ta Suomi.fi-fullmakterna i bruk på egen hand

Nyhet, 25.2.2021

När du behöver ge en fullmakt för att sköta ärenden på dina vägnar kan du ge fullmakten som självbetjäning i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om du är

 • en finländsk privatperson
 • en rörelseidkare eller yrkesutövare
 • en jordbruks- eller skogsbruksidkare
 • företrädare för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag
 • företrädare för ett kommanditbolag eller öppet bolag
 • företrädare för en förening och har rätt att företräda föreningen ensam och både din personbeteckning och namnteckningsrätt finns antecknade i föreningsregistret.

När du har gett en fullmakt i Suomi.fi att exempelvis sköta skatteärenden träder fullmakten i kraft genast. Den som har fått fullmakten kan till exempel logga in i MinSkatt med sina personliga nätbankskoder och sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

En del av fullmaktsgivarna ska göra en fullmaktsansökan

Om du representerar något av följande samfund ska du först göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi:

 • en kommun, en församling, en läroanstalt eller ett annat offentligt samfund
 • en näringssammanslutning, beskattningssammanslutning eller samfälld förmån
 • en stiftelse
 • en förening som inte har personer med rätt att företräda företaget ensam antecknade i registret
 •  ett företag i vilket flera personer inte kan ge fullmakt tillsammans exempelvis på grund av firmateckningsregeln
 • ett dödsbo som har ett FO-nummer
 • ett väglag som har ett FO-nummer.

När handläggaren har behandlat fullmaktsansökan och du har fått fullmaktsrätten kan du logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Där ger du exempelvis dig själv en egentlig fullmakt att sköta skatteärenden. Observera att behandlingstiden för en fullmaktsansökan för tillfället är flera veckor.