Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 29 956 miljoner euro i januari-maj 2020

Nyhet, 10.6.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 29 956 miljoner euro i januari-maj 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 14 195 miljoner euro, som var 22 miljoner (-0,2%) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 12 451 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 577 miljoner euro (+4,9 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 2 496 miljoner euro (-14,6%).

Momsintaget i januari-maj var sammanlagt 7 519 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 172 miljoner euro.