Kundundersökning: Användarna är mycket nöjda med MinSkatt

Nyhet, 18.6.2020

Den första genomförda kundundersökningen visade att kunderna är nöjda med MinSkatt. Också i år gjorde de flesta av dem som behövde komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration ändringarna i MinSkatt.

I vår använde över 83 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration MinSkatt. Allt som allt kompletterade knappa 1,3 miljoner kunder sina skattedeklarationer, vilket är lite färre än i fjol.

– Skatteförvaltningen får omfattande uppgifter om tidigare månader från bland annat inkomstregistret, bankerna och försäkringsbolagen. Därmed är uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen för de flesta redan färdigt rätt. Kunderna har också själv redan på förhand lämnat uppgifter, exempelvis resekostnader och hushållsavdrag, för sitt skattekort i MinSkatt och då behöver de inte komplettera uppgifterna i skattedeklarationen, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki på Skatteförvaltningen.

Generellt kompletterade 36–45 åringar (92 %) sina skattedeklarationer i MinSkatt men även seniorerna har enligt Skatteförvaltningens statistik hittat e-tjänsten bra. Av 56–68-åringar kompletterade nästan 82 procent sin skattedeklaration i MinSkatt och även av över 69-åringarna över hälften.

MinSkatt utvecklas i samarbete med kunderna

MinSkatt har slagit sig igenom bra bland finländarna, och en klar majoritet av finländarna sköter nuförtiden sina skatteärenden i tjänsten. I kundundersökningen som genomfördes i maj kände 94 procent av dem som intervjuades MinSkatt till namnet och 90 procent av dem berättade att de använt tjänsten.

Av dem som använt MinSkatt ansåg 86 procent att det var lätt att använda tjänsten. Medeltalet av de vitsord som de som svarade gav MinSkatt är 4,24/5 beträffande användarvänligheten. Vanligen hade svararna uträttat skattekorts- eller skattedeklarationsärenden.

I kundundersökningen berättade 96 procent av dem som skött sina ärenden i MinSkatt att de hade hittat den information de behövde och 97 procent berättade att de hade lyckats sköta sina ärenden. Bakgrundsvariablar, såsom åldersgrupp, bruttoinkomst eller kön, påverkade inte betydligt hur svararen upplevde att hen fått sina ärenden uträttade utan resultatet var på samma höga nivå i alla svarsgrupper.

Det tal som beskriver viljan att rekommendera tjänsten är mycket högt. De som använder MinSkatt rekommenderar alltså användningen av tjänsten även för andra.

– I resultaten syns också det att MinSkatt utvecklas i samarbete med kunderna och att de har engagerats i utvecklingen av tjänsten i alla skeden, säger Sanna Kuuri, tjänsteägare för MinSkatt.
– Vi utvecklar MinSkatt hela tiden så att den bättre motsvarar kundernas förväntningar, och till exempel möjligheten att använda tjänsten mobilt kommer att uppnås inom de närmaste åren.

Undersökningen genomfördes av Feelback Group på uppdrag av Skatteförvaltningen. Som sätt att samla in uppgifter användes CINT-panelundersökning med ca 1 000 deltagare i åldersgruppen 18–74-år.

Resultaten av MinSkatts kundundersökning i ett nötskal:

  • Utomordentlig bekanthet: 94 procent av alla svarare kände MinSkatt till namnet
  • Ett gott vitsord för användbarheten: 86 procent av dem som använt MinSkatt ansåg att det var lätt att använda tjänsten. Svararna gav medeltalet 4,24/5 för användbarheten
  • 96 procent berättade att de hittade de uppgifter som de behövde i MinSkatt
  • 97 procent berättade att de skött sina skatteärenden lyckat
  • De som använder MinSkatt rekommenderar också tjänsten för andra: ett NPS-tal som beskriver viljan att rekommendera var 53, det vill säga mycket högt.