Katso-tjänsten upphör – så här sköter en representant för ett utländskt företag ärenden elektroniskt

Nyhet, 11.6.2020

En representant för ett utländskt företag kan inte längre använda en Katso-kod eller Katso-auktoriseringar från och med 1.1.2021.

I stället för Katso-autentisering används ett nytt identifieringsverktyg för utlänningar, det vill säga mobilapplikationen Finnish Authenticator. Användaren kan ladda ned mobilapplikationen i programhandeln och registrera sig via den till identifieringstjänsten för utländska personer.

Ta i bruk Finnish Authenticator och ansök om en Suomi.fi-fullmakt

Identifieringsverktyget för utländska personer kan användas av en person som representerar ett utländskt företag, det vill säga sköter ärenden elektroniskt på företagets vägnar. Utöver mobilapplikationen Finnish Authenticator behöver representanten för det utländska företaget alltid även en Suomi.fi-fullmakt för att kunna sköta företagets skatteärenden elektroniskt i Finland. Man ska ansöka om en Suomi.fi-fullmakt separat.

Det lönar sig att genast ta i bruk det nya identifieringsverktyget och Suomi.fi-fullmakten så att det går smidigt att sköta ärenden elektroniskt i de finska e-tjänsterna även i fortsättningen. Det nya identifieringssättet har lagts till i Suomi.fi-identifieringstjänsten. En utlänning kan med hjälp av det nya identifieringsverktyget och Suomi.fi-fullmakten sköta ärenden i Skatteförvaltningens e-tjänster på hösten 2020.

Anvisningar för utländska personer om att ta i bruk identifieraren (UID) finns på sidan Information om identifikation (suomi.fi).

Gör en Suomi.fi-fullmaktsansökan

Representanten för ett utländskt företag kan sköta ärenden elektroniskt i Finland om företaget

1. ansöker om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt
2. ger en ärendefullmakt.

Man ska först ansöka om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.
Den som har rätt att företräda företaget kan ansöka om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. En sådan person är exempelvis den som har firmateckningsrätt eller en person som hen utsett. Fullmaktsansökan undertecknas alltid av den som har firmateckningsrätt.

Man ansöker om fullmaktsrätt för de ärenden som företaget ska sköta elektroniskt. Fullmaktsrätten registreras för en eller flera personer. En person som har fått fullmaktsrätten kan i Suomi.fi-fullmaktstjänsten självständigt ge en ärendefullmakt (exempelvis för att sköta skatteärenden) antingen till sig själv, en anställd i företaget eller en bokföringsbyrå.

Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett företag eller en organisation. När personen har representantens fullmaktsrätt, kan hen

  • ge representationsfullmakter till andra personer − den som har fått representationsfullmakten kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som har gett företaget eller organisationen fullmakt
  • be om ärendefullmakter av andra företag, organisationer eller personer på den aktörs vägnar som hen representerar.

Exempel: Ett utländskt företag ger en bokföringsbyrå en ärendefullmakt för att sköta skatteärenden. Ekonomichefen på bokföringsbyrån har representantens fullmaktsrätt. Ekonomichefen beviljar representationsfullmakter för bokförarna på bokföringsbyrån så att de kan sköta skatteärenden på det utländska företagets vägnar. Ekonomichefen på bokföringsbyrån kan också på bokföringsbyråns vägnar be ärendefullmakter av andra företag, organisationer och personer.

Representanten för företaget behöver en UID-identifierare för fullmaktsansökan om hen inte har en finsk personbeteckning. Man ska skriva ut fullmaktsansökan och skicka den per post med de bilagor som krävs och med bestyrkta handlingar. Sökanden får uppgifter om när fullmaktsansökan har godkänts och fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats.

Den person som har fått fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt kan administrera företagets fullmakter. Hen kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med UID-identifieraren och i tjänsten bevilja Suomi.fi-fullmakter på företagets vägnar. I fullmaktstjänsten kan man ge fullmakt för att sköta företagets skatteärenden exempelvis till sig själv, anställda på företaget eller en bokföringsbyrå. Man kan ge ärendefullmakten till en sådan anställd på företaget som har en finsk personbeteckning eller UID.

Mer information