Höjda avskrivningar på investeringar i maskiner och anläggningar skatteåren 2020–2023

Nyhet, 2.1.2020

Lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 har trätt i kraft 1.1.2020 och den tillämpas för första gången skatteåret 2020.

Skattskyldig som bedriver näringsverksamhet eller idkar jordbruk kan skatteåren 2020-2023 istället för 25 procent göra en avskrivning på högst 50 procent på anskaffningsutgiften för maskiner eller anläggningar som hör till tillämpningsområdet för lagen om höjda avskrivningar.

Därmed kan exempelvis rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag, kommanditbolag och samfund göra höjda avskrivningar. Lagen har inga branschspecifika begränsningar.

Höjd avskrivning förutsätter att den maskin eller anläggning som är föremål för den höjda avskrivningen uppfyller samtliga av följande krav:

  • Maskinen eller anläggningen används inom näringsverksamhet eller jordbruk som den skattskyldige själv bedriver.
  • Maskinen eller anläggningen hör till näringsverksamhetens lösa anläggningstillgångar (NärSkL 30 § eller 31 §) eller till jordbrukets anläggningstillgångar (GårdsSkL 8 §).
  • Maskinen eller anläggningen är ny, det vill säga den har inte anskaffats som begagnad.
  • Maskinen eller anläggningen har tagits i bruk tidigast 1.1.2020.

För att den höjda avskrivningen ska kunna dras av i näringsverksamheten förutsätts det att avskrivningen dragits av som kostnad också i bokföringen.

Skatteförvaltningen publicerar en detaljerad skatteanvisning om de höjda avskrivningarna i början av 2020.

Läs mer om lagändringen: RP 85/2019 rd