För programutvecklarna – 4/2020

Nyhet, 29.9.2020

En ny version av e-tjänsten Ilmoitin.fi kommer ut 29.9.2020

Under versionsuppdateringen 29.9.2020, cirka kl. 7-9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Man kan kontrollera och skicka inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2020.

 • Man kan kontrollera och skicka Direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2021.

 • Direktöverföringar kan skickas endast med Suomi.fi-identifiering eller certifikat. Katso-auktoriseringen har tagits bort från dessa dataflöden.

 • Det har lagts till nya kontroller i DAC6DC dataflödet

 • Det har lagts till nya kontroller i CRS/DAC2 och FATCA -dataflöden

 • Kontroller av uppgifter i förfarandet för skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande (VSTYONTE, VSURAKKA) har korrigerats (inga ändringar i postbeskrivningarna)

Tekniska ändringar för programutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Ilmoitin.fi

 • Dokumentet Apitamo_PKI tekninen kuvaus ja käyttöohje (teknisk beskrivning och användarmanual) på Utvecklarsidan (?Komponentit?) i Ilmoitin.fi har kompletterats.

TaMo

 • Läggs till formaten 2020 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningarna finns på skatt.fi).
 • Formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2021 läggs till för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningarna på skatt.fi).
 • Direktöverföringar kan skickas endast med Suomi.fi-identifiering eller certifikat. Katso-auktoriseringen har tagits bort från dessa dataflöden.
 • Sista mottagningsdagen för inkomstskattedeklarationerna för 2019 är 31.10.2020.
 • Nya kontroller läggs till DAC6DC dataflödet (postbeskrivningen på skatt.fi).
 • Nya kontroller läggs till CRS/DAC2 dataflödet (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
  • En anmärkning ges om värdet av elementet ReportingGroup/AccountReport/fAccountTreatment är CRS982 och värdet av elementet Accountholder/Individual/TIN är 000000000 (nio nollor) eller ett frågetecken (?) eller ett bindestreck (-).
  • En anmärkning ges om värdet av elementet ReportingGroup/AccountReport/fAccountTreatment är CRS982 och värdet av elementet Accountholder/Organisation/TIN är 000000000 (nio nollor) eller ett frågetecken (?) eller ett bindestreck (-).
 • Följande kontroller läggs till FATCA-dataflödet (teknisk tillämpningsanvisning på skatt.fi).
  • Man kan inte skicka om elementet .../Individual/Name/LastName är tomt eller innehåller endast mellanslag.
  • En anmärkning ges om det i elementet AccountHolder/Individual/TIN har angetts nio A:n (AAAAAAAAA), (US TIN är en obligatorisk uppgift). 
 • Korrigeringar till kontroller av uppgifter i förfarandet för skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
  • VSTYONTE kontroll av dataflödet #1517
  • VSURAKKA kontroll av obligatoriska uppgifter som saknas

Kommande evenemang

 • Följande Skype-klinik för programutvecklare ordnas på fredagen 2.10.2020 kl. 9.00–10.00
 • Samarbetsdag för programvaruhusen och Skatteförvaltningen (Teams-möte på grund av coronan) ordnas torsdagen 26.11.2020. Om över 200 deltagare anmäler sig till samarbetsdagen ordnar vi en annan samarbetsdag med samma innehåll som du kan anmäla dig till (via en ny länk). Den andra samarbetsdagen ordnas vid behov fredagen 27.11.2020 kl. 9.00–16.30

Skype-klinikerna ändras till Teams-kliniker 2021

På grund av ändringar i dataprogrammen på Skatteförvaltningen upphör användningen av Skype stegvis före utgången av 2020

 • Skype-klinikerna arrangeras enligt planerna via Skype fram till utgången av året
 • nya evenemang arrangeras inte längre via Skype och därför ordnas exempelvis programvaruhusdagen i november som ett Teams-möte

Nästa år fortsätter klinikerna som Microsoft Teams-kliniker

 • Vi meddelar om Teams-klinikerna så som tidigare vid årsskiftet på sidan Ohjelmistokehittäjien tilaisuudet (evenemang för programvaruutvecklare)
 • de kunder som ännu inte har tillgång till Teams kan delta i de Teams-möten som Skatteförvaltningen ordnar med webbläsaren om deras organisation inte hindrar det

Tidsscheman

Kontakt och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi