För programutvecklarna – 3/2020

Nyhet, 17.6.2020

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 09.06.2020

Under versionsuppdateringen 09.06.2020, cirka kl. 7–9, är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det är möjligt att kontrollera och skicka elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt samt bilagor
 • Det är möjligt att kontrollera och skicka uppgifter enligt det nya dataflödet DAC6DC.
 • Det blir ändringar i dagarna för CRS/DAC2 och FATCA i Ilmoitin.fi
  • Nya data och ersättande anmälningar kan skickas för perioden ReportingPeriod 2019-12-31 t.o.m. 15.8.2020
  • Korrigeringsanmälningar för perioden ReportingPeriod 2019-12-31 kan skickas fr.o.m. 1.9.2020 (ingen ändring).
 • Nya kontroller till valideringar av CRS/DAC2 och FATCA-dataflöden

Tekniska ändringar i versionsuppdateringen för programvaruutvecklarna

TaMo

 • Det är möjligt att skicka elektroniska ansökningar om källskattekort samt bilagor (anvisning för teknisk tillämpning och beskrivning av bilagorna finns på skatt.fi).
 • Det är möjligt att kontrollera och skicka uppgifter enligt det nya dataflödet DAC6DC (postbeskrivningen publiceras på skatt.fi)
 • Det blir ändringar i dagarna för CRS/DAC2 och FATCA-dataflöden Ilmoitin.fi (anvisning för teknisk tillämpning finns på skatt.fi)
  Ändringar i valideringar av CRS/DAC2 och FATCA-dataflöden (anvisning för teknisk tillämpning finns på skatt.fi)

Kommande evenemang

Det har gjorts uppdateringar i Skatteförvaltningens Skype. Därför kan det hända att de möteslänkar som sparats i den egna kalendern inte längre fungerar.
De uppdaterade möteslänkarna finns på skatt.fi på sidan för programvaruutvecklare under Evenemang för programutvecklare (på finska). Materialet från klinikerna sparas under respektive klinik alltid efter evenemangen.

Följande Skype-kliniker för programutvecklare

 • fredag 5.6.2020 kl. 9.00–10.00
  • på kliniken 5.6.2020 presenteras förutom aktuella ärenden även överföringen av pensioner och förmåner till inkomstregistret.
 • fredag 3.7.2020 kl. 9.00–10.00
 • Skype-kliniken för augusti arrangeras inte på grund av semesterperioden

Samarbetsdag för programvaruhusen och Skatteförvaltningen

På grund av coronabegränsningarna ordnar vi 2 Skype-möten med samma innehåll. Antalet anmälda begränsas genom att fördela deltagarna till de två evenemangen så att Skypes kapacitet ska räcka till. Nedan ser du de fastställda samarbetsdagarna och anmälningen. Tidpunkterna publiceras senare på sidan Evenemang för programutvecklare (på finska).

 • fredag 21.8.2020
 • måndag 24.8.2020

Tidsscheman

Kontakt och frågor

 • ohjelmistotalot(at)vero.fi