Driftsavbrott i MinSkatt – sköt dina skatteärenden i tid

Nyhet, 9.11.2020

Tjänsten MinSkatt har ett driftsavbrott som sträcker sig över ett veckoslut i slutet av november. Driftsavbrottet börjar fredagen den 20 november klockan 15.30 och slutar tisdagen den 24 november klockan 9. Under driftsavbrottet går det inte att logga in i MinSkatt och inga skatteärenden kan skötas via den. Skatteförvaltningens kundtjänst har dock normalt öppet under tjänstetid.

Sköt eventuella skatteärenden på förhand före driftsavbrottet

Om du eller ditt företag har utsatta dagar för skatteärenden under driftsavbrottet eller om du behöver till exempel ett skattekort ska du sköta ärendet på förhand.

Observera följande förfallodagar före driftsavbrottet:

  • Fredagen den 20 november är den utsatta dagen för sammandragsdeklarationen för moms (EU-försäljning av varor och tjänster) för oktober.
  • Måndagen den 23 november är förfallodagen för förskottsskatt.
  • Måndagen den 23 november är förfallodagen för obetalda skatter som anges i sammandraget, om du i oktober har fått ett sammandrag av skattebetalningssituationen.

På måndagen den 23 november kan du inte betala någon skatt via MinSkatt eller granska betalningsuppgifterna. Om du har skatter att betala ska du kontrollera uppgifterna på förhand och betala skatterna till exempel i din nätbank.

Om du har förfallodagen för en skatt den 23 november men betalar för sent, exempelvis på grund av driftsavbrottet, ackumuleras det dröjsmålsränta på skatten från och med dagen efter förfallodagen.

Under driftsavbrottet kan du lämna deklarationer via tjänsten Ilmoitin.fi och från ditt eget program via operatorn, men vi behandlar deklarationerna först efter driftsavbrottet. Den deklaration, anmälan eller de uppgifter som du lämnat registreras dock enligt inlämningsdagen.

Skatteförvaltningens telefonservice är normalt öppen

Fredagen den 20 november och måndagen den 23 november är Skatteförvaltningens telefonservice normalt öppen klockan 9–16.15. Om du behöver till exempel ett skattekort eller betalningsuppgifter för en skatt kan du ringa Skatteförvaltningens servicenummer.

På grund av coronan rekommenderar vi inte besök på skattebyråerna.

Driftsavbrottet beror på en planerad systemuppdatering

Driftsavbrottet beror på en planerad uppdatering av Skatteförvaltningens system. Uppdateringen är en förberedelse för att flytta bilbeskattningen och punktbeskattningen över till tjänsten MinSkatt. Bilskatte- och punktskatteärenden kan skötas i MinSkatt från ingången av 2021.