Alla som använt tjänsten Katso kan nu övergå till Suomi.fi-fullmakter

Nyhet, 11.6.2020

Alla de som har använt Katso-tjänsten och inte tidigare på egen hand kunnat övergå till Suomi.fi-fullmakter kan nu ansöka om Suomi.fi-fullmakter. Det lönar sig att ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna så snart som möjligt, eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Suomi.fi-fullmakter kan nu också användas av

 • kommuner, församlingar, läroanstalter och andra offentliga samfund
 • näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar och samfällda förmåner
 • de stiftelser och föreningar som inte har personer med rätt att företräda företaget ensam antecknade i registret
 • de företag i vilka flera personer inte kan ge fullmakt tillsammans
 • företag vars verksamhet har upphört
 • utländska företag
 • de dödsbon och väglag som har ett FO-nummer
 • de personer som inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort eller som inte kan använda elektroniska verktyg.

Observera att ett dödsbo eller en organisation inte kan använda Suomi.fi-fullmakter om de inte har ett FO-nummer. Intressebevakare kan bevilja fullmakter på hösten 2020.

Finländska företag och organisationer ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna bevilja ett företag eller en annan person fullmakt att sköta skatteärenden på sina vägnar. De företag och organisationer som har ett FO-nummer men vars representant inte är registrerad i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter via den nya tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Andra än ovan nämnda företag och organisationer använder tjänsten Suomi.fi-fullmakter på samma sätt som hittills.

Ansök först om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt

De företag och organisationer som har ett FO-nummer och vars representant inte är registrerad i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) ska först ansöka om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. Fullmaktsrätten ansöks för de ärenden för vilka organisationen behöver Suomi.fi-fullmakter – exempelvis för att lämna skattedeklarationen.

Representanten för organisationen kan göra en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi. Fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt registreras för en eller flera personer i den egna organisationen. Handläggaren registrerar fullmakten på basis av ansökan.

Personer som beviljats fullmaktsrätt kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De kan bevilja Suomi.fi-fullmakter exempelvis till en bokföringsbyrå eller andra arbetstagare i företaget eller organisationen.

Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation. När personen har representantens fullmaktsrätt, kan hen

 • ge representationsfullmakter till andra personer − den som har fått representationsfullmakten kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som har gett företaget eller organisationen fullmakt
 • be om ärendefullmakter av andra företag, organisationer eller personer på den aktörs vägnar som hen representerar.

Så här skickar du en fullmaktsansökan för registrering:

 • Finländska företag och organisationer ska i första hand göra och lämna en elektronisk fullmaktsansökan.
 • Utländska företag och organisationer fyller i sin fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi, skriver ut den och skickar den per post med nödvändiga bilagor och med bestyrkta handlingar.
 • Privatpersoner fyller i fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi och ber om registrering av sin fullmaktsansökan genom att besöka Skatteförvaltningens kontor. En privatperson kan också fylla i en fullmaktsansökan tillsammans med kundrådgivaren på skattebyrån. Observera att öppettiderna på skattebyråerna har dragits ned på grund av coronavirussituationen. Kontrollera öppettiderna på skattebyråerna.

Förbered dig på förhand för fullmaktsansökan

1. Bekanta dig med Suomi.fi-fullmakterna
2. Kom överens om för vem ni ansöker om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt, det vill säga vem administrerar Suomi.fi-fullmakterna och beviljar dem i ert företag eller er organisation. Det kan exempelvis vara den person som hittills varit Katso-huvudanvändare.
3. Ta reda på vilka i företaget eller organisationen har rätt att underteckna en fullmaktsansökan och en eventuell fullmakt.
4. Utred vem det är som sköter ärenden på företagets eller organisationens vägnar i e-tjänsterna och behöver en Suomi.fi-fullmakt för det. Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter så det är viktigt att komma överens om vem som får sköta vilka ärenden.
5. Ta i bruk en preciserare för fullmakten om ni behöver begränsa representationsfullmakten för ett visst företag eller en viss person till vissa arbetstagare.
6. Kontrollera att varje fullmaktshavare har tillgång till personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort som de kan använda för att logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och i e-tjänsterna.

Vad innebär det att tjänsten Katso upphör?

Om du nu använder en Katso-kod kan du inte logga in med den i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi, Palkka.fi eller inkomstregistret från och med 1.1.2021. Logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om de Suomi.fi-fullmakter som behövs i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter. Du kan inte längre använda Katso-auktoriseringar från och med 1.1.2021.

Mer information

Nyheten har uppdaterats 4.8.2020.