Skatteförvaltningen söker bokföringsbyråer för samarbete kring utvecklingen av tjänster för kinesiska företag i Finland

Nyhet, 15.3.2019

Skatteförvaltningen söker fördomsfria auktoriserade bokföringsbyråer som vill samarbeta för att utveckla och utvidga sin affärsverksamhet till att omfatta företagskunder med kinesisk bakgrund. Vårt mål är att skapa en kompetenspool bestående av bokföringsbyråer som uppfyller vissa kriterier. Tanken är att kompetenspoolen ska bygga en tjänstestig från Kina till Finland tillsammans med Skatteförvaltningen. Med hjälp av kompetenspoolen skulle Skatteförvaltningen kunna hänvisa sina nya kinesiska kunder till de bokföringsbyråer som deltar i samarbetet och kan erbjuda företagen ekonomiförvaltnings- och rådgivningstjänster.

I Skatteförvaltningens tjänster för tillväxtföretag ingår tjänsten ChinaDesk som riktar sig till kinesiska företag. ChinaDesk hjälper kinesiska företag när det gäller olika skattefrågor, att inleda affärsverksamhet och att grunda ett företag i Finland. År 2018 hjälpte ChinaDesk cirka tusen kinesiska företagskunder. ChinaDesk strävar efter att underlätta kinesiska företags och privatpersoners affärsverksamhet i Finland och samtidigt bedriva kundanskaffning för att stödja Finlands ekonomiska tillväxt.

Med tanke på detta har Skatteförvaltningens ChinaDesk börjat utveckla en tjänstestig ur kinesiska företagares synvinkel. Tjänstestigen beskriver ankomsten från Kina till Finland, boendet i Finland och de olika faserna i att driva ett företag. En viktig faktor när man börjar utveckla tjänstestigen är att hitta kunniga och högkvalitativa bokföringsbyråer som finländska partner till de kinesiska företagen eller företagarna, av vilka de flesta är tillväxtföretag och småföretag.   

Vi förväntar oss att bokföringsbyråerna har följande egenskaper och kompetenser:

  • auktoriserad bokföringsbyrå
  • system som är kompatibla med Skatteförvaltningens system
  • service på engelska men kan även erbjuda service på kinesiska (tolk kan anlitas)
  • bokföring och löneberäkning
  • kunnande inom arbetslagstiftningen
  • sakkunskap inom immigration
  • stöd för företagsetablering
  • stöd för att hitta finansiering
  • rådgivning vid företagsförvärv och i exit-situationer.

Det är också viktigt att byråerna är intresserade av styrelsearbete.

Tillsammans kan vi göra Finland konkurrenskraftigare!

Läs mer om Skatteförvaltningens tjänster för tillväxtföretag där också ChinaDesk ingår:

Ytterligare information:

Juha Kartano, kundansvarig för ekonomiförvaltningsbranschen

fornamn.t.efternamn@vero.fi

Miika Wires, kundrelationschef (frågor som gäller ChinaDesk)

fornamn.efternamn@vero.fi