Kontonumren för fastighetsskatten har ändrats - de nya betalningsuppgifterna finns nu i MinSkatt

Nyhet, 12.11.2019

Kontonumren för fastighetsskatten ändrades i slutet av oktober. Om du betalar fastighetsskatten för 2019 för sent ska du använda ett av de nya kontonumren. De nya kontonumren samt övriga uppgifter som du behöver för att betala fastighetsskatten, såsom ditt eget kundspecifika referensnummer, får du i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) eller från servicenumret 029 497 027. Du kan också betala skatten via MinSkatt och då är uppgifterna automatiskt rätt i betalningsunderlaget.

Observera att det beskattningsbeslut som skickats på våren och betalningspåminnelserna om den första fastighetsskatteraten innehåller de gamla kontonumren. Det referensnummer som anges i dessa utskrifter har inte ändrats. Om du betalar med ett gammalt kontonummer nu kommer inbetalningen inte nödvändigtvis fram till Skatteförvaltningen. Om du betalade fastighetsskatten före slutet av oktober har din inbetalning kommit fram. Ifall du är osäker kan du alltid kontrollera ditt betalningsläge i MinSkatt.

Läs mera om att betala fastighetsskatten