Att ladda uppgifter om auktoriseringar i e-tjänsten Katso

Nyhet, 14.11.2019

I e-tjänsten Katso kan huvudanvändaren och den sekundär huvudanvändaren ladda uppgifterna om auktoriseringarna som en csv-fil i vyn Hantera auktoriseringar. I vyn kan man söka organisationens eller användarens auktoriseringar enligt auktoriseringens status eller typ. Sökresultatet kan laddas som en csv-fil en sida åt gången.

Anvisning: Hantering av auktoriseringar (pdf)