Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens kundjury

Vi på Skatteförvaltningen vill lyssna på våra kunder för att det ska bli så smidigt som möjligt att sköta skatteärenden. Vi håller på att grunda en kundjury vars medlemmar får en chans att påverka utvecklingen av Skatteförvaltningens tjänster.

I kundjuryn får du påverka på många olika sätt

Juryns medlemmar kan bjudas in att delta i exempelvis enkäter, testning, verkstäder eller att på annat sätt delta i utvecklingen. Deltagandet kan belönas. Vi berättar alltid om praxis kring en belöning före deltagandet.

Kundjuryn är i inledningsfasen

Kundjuryn utvecklas och testas i faser. I den första fasen av testningen är vi ute efter synpunkten på utvecklingen av tjänster för unga och för dem som får inkomster av sociala medier. Vi bjuder in privatpersoner i åldern 15–25 på Instagram.

Vill du fråga om kundjuryn? Du kan kontakta upprätthållarna på adressen YHT.Asiakasraati(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 8.10.2021